Det är fredag eftermiddag och en av dina medarbetare är arg på en av sina arbetskamrater. Hen kommer till dig som chef och berättar.

Varning! Det är lätt att falla i fällan. Att ta över problemet och på det viset känna sig nyttig och duktig som ledare. Om du ska vara en hållbar ledare på sikt och även visa dina medarbetare att de själva måste ta ansvar, så måste du ”bolla tillbaks bollen”. Du är ingen slasktratt! Låt medarbetaren få prata av sig med dig. Lyssna aktivt, ställ bra frågor. Avsluta samtalet med att fråga om medarbetaren själv kan prata med den berörde eller om hen vill att du ska vara med under samtalet med personen ifråga.

Ta tag i konflikter i så tidigt skede som möjligt. De flesta konflikter startar med ett missförstånd.