Böcker av Carina Lätt

Om författaren

Carina Lätt har mångårig erfarenhet inom ledarskapsområdet som ansvarig för en personalsektion, chefscoach, föreläsare, handledare, konsult, utbildare och utvecklingsledare för chefer inom privat och offentlig sektor. Hon är beteendevetare, med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach samt har en examen i psykodrama..

Att coacha grupper

Det har blivit legitimt att använda sig av coachning som metod. Fler och fler enskilda personer går idag till en professionell coach för att få hjälp att finna och utveckla sin egen potential. Samtidigt är intresset för att finna bra verktyg i utveckling av grupper mycket stort. Det är nu dags att ta steget från individuell coachning till att även coacha grupper!

Att coacha grupper är den första boken på svenska i ämnet. Boken är en uppdatering av boken med samma titel som nominerades till årets HR-bok 2009. Boken gavs då ut av bokförlaget Liber.Den senaste upplagan utkom 2018.

Avsikten med boken har varit att skriva en enkel och praktisk handbok, som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du kan arbeta med gruppcoachning och individuell coachning i grupp på bästa och effektivaste sätt. Praktiska verktyg och konkreta tips på hur du kan gå tillväga varvas i boken med exempel och en teoretisk bakgrund. Att genom coachning frigöra grupper och gruppmedlemmars egen potential, samt att fokusera på mål och lösningar är en mycket kraftfull metod i utveckling av grupper.

Boken vänder sig i första hand till coacher och chefer/ledare, men kan även användas av konsulter, handledare, personaltjänstemän och projektledare, och andra som i olika sammanhang arbetar med utveckling av grupper.

I boken använder Carina Lätt sig av orden coachning och gruppcoachning. Skälet till detta är att enligt Språkrådet bildas substantiv till verb i svenskan normalt med hjälp av -ning, t.ex. mobba-mobbning. Det ska därför heta: coacha-coachning. Bokens bilder är utformade utifrån henperspektiv, vilket innebär att du kan identifiera dig med bilderna oavsett om du är man, kvinna eller hen.

Boken kan köpas i bokhandeln eller beställas direkt från Chefskonsulten.
Boken ges även ut som ebok som kan köpas hos bland annat Adlibris och Bokus.

69 Tips på hur du blir en hållbar ledare

Marknaden översvämmas av böcker som handlar om vad du som ledare kan göra för att verksamheten ska fungera och för att medarbetarna ska må bra. Pocketboken 69 tips på hur du blir en hållbar ledare är till skillnad från dessa böcker enbart till för din egen utveckling, och för att stötta dig i ditt personliga ledarskap.

I boken får du genom vardagliga och tankeväckande exempel, tips på vad du kan göra för att hushålla med din kraft och dina resurser, för att orka och även tycka att det är roligt och vilja vara ledare. För att bli en hållbar ledare behöver du sträva efter balans i ditt liv och tänka på att du lever 24 timmar om dygnet, och att allt påverkar allt.

Vissa tips i boken är längre och vissa är kortare. Varje tips avslutas med ett konkret råd och en reflektionsuppgift. Alla tips kommer inte att passa dig eller inte passa dig just nu. Välj ut de tips som är bäst för dig och blanda dem med dina tidigare kunskaper och erfarenheter. På så sätt kommer du att skapa ditt eget personliga och hållbara ledarskap.

Boken vänder sig i första hand till chefer och ledare, men kan med fördel användas även av andra. Vi människor är alla ledare, men i olika sammanhang. Du är regissören i ditt eget ledarskap, både nu och i framtiden!

Boken kan köpas i bokhandeln eller beställas direkt från Chefskonsulten.              Den senaste upplagen kom ut under 2021.

Ny som chef – Ny som ledare

Det finns många böcker som riktar sig till erfarna chefer, men ingen som vänder sig till såväl nya chefer som nya ledare. Boken Ny som chef – Ny som ledare är den första.

De ledare som är förändringsbara, kan leda sig själva, samt förstår sig på medarbetarna och hur de fungerar tillsammans, kommer att ha ett försprång när den internationella konkurrensen ökar och företagen vidtar fler åtgärder för att öka produktivitet och avkastning.

Boken Ny som chef – Ny som ledare är en handbok som fungerar som ett direkt stöd till dig som är ny i rollen som chef eller ledare. Bokens upplägg följer den process som du som ny ledare genomgår – från de första tankarna på att arbeta som chef eller ledare till dess att en relativt trygg och etablerad position har uppnåtts. Boken bygger på relevant forskning och vetenskap samt på författarens egna reflektioner och erfarenheter. Steg för steg förmedlas tips, råd och kunskap. Efter varje kapitel finner du reflekterande frågor, som hjälper dig att förflytta tanken från teorin till din praktiska verklighet. Längst bak i boken finns ett antal mallar och övningar som du kan använda dig av.

På grund av alla strömningar, förändringar och ny forskning kommer du aldrig att bli fullärd i rollen. Ledarskap är en färskvara som du måste underhålla och hela tiden utveckla. Att vara i process och se till att du utvecklas i rollen är något som är nödvändigt för att du i ledarskapsrollen ska kunna hålla dig uppdaterad och ligga i framkant på arbetsmarknaden.

Se den här boken som en trogen följeslagare på din resa som chef och ledare. Du kan efter genomläsning av boken med fördel använda den som en uppslagsbok som du slår i när du behöver ta reda på mer om exempelvis vad du bör tänka på vid en medlingssituation eller inför ett utvecklingssamtal.

Bokens bilder är utformade utifrån henperspektiv, vilket innebär att du kan identifiera dig med bilderna oavsett om du är man, kvinna eller hen.

Boken kan köpas i bokhandeln eller beställas direkt från Chefskonsulten.
Liber Ikarriären har producerat tre webbkurser som bygger på boken

Se även