Gruppcoachning

Gruppcoachning handlar om att sätta igång en lär- och utvecklingsprocess som bygger på tron att gruppen som coachas själv har de resurser som bäst lämpar sig för att utveckla gruppen, det vill säga att svaren finns inom gruppen.

Det handlar med andra ord om att gruppen ska fokusera i en gemensam riktning mot gemensamma mål, genom att använda sig av gruppens möjligheter och komma förbi gruppens hinder. Gruppen är i förgrunden och individen i bakgrunden. Gruppcoachen söker lösningar med hela gruppen som fokus. Gruppen betraktas närmast som en individ.

Gruppcoachning är lämpligt:

  • I samband med att en ny verksamhet/företag/projekt startas.
  • När en befintlig grupp har gått i stå, och behöver finna och arbeta mot en gemensam målsättning.
  • När en befintlig grupp vill utvecklas som grupp.
  • När en befintlig grupp har haft och löst en konflikt i gruppen, och vill gå vidare i grupputvecklingen.
  • När en skapad grupp utan gemensamma mål, behöver arbeta med relationerna i gruppen

Coachning eller coaching?

Man kan antingen skriva och säga coachning eller coaching. Vän av ordning kanske frågar sig vad som är det korrekta. Det finns ingen lag som bestämmer det, men Chefskonsulten har bestämt sig för att använda sig av coachning som rekommenderas av Språkrådet, Institutet för språk och folkminne

I deras frågelåda kan man läsa: På engelska heter det ju coaching, doping, dumping, mobbing Varför skall vi göra om det till coachning, dopning o.s.v?

Svar: Substantiv till verb bildas i svenskan normalt med hjälp av -ning , t.ex. löpa – löpning. Ofta lånar vi först in verbsubstantivet, t.ex. mobbing. Snart har vi behov av verbet, mobba. Så fort vi har verbet är det naturligt att ge det tillhörande verbsubstantivet den form som verbsubstantiv har, alltså mobbning. Det skall därför heta: coacha: coachning, dopa:dopning, dumpa:dumpning, jogga:joggning, mobba:mobbning. 

Chefskonsulten är van coach

Carina Lätt är internationellt certifierad coach och coachar regelbundet individer och grupper. Hon har även utbildat hundratals ledare i coachning inom chefsorganisationen Ledarna och inom Fremia – en av landets största arbetsgivarorganisationer. Hon är även författare, och har bland annat skrivit den HR-nominerade boken Att coacha grupper.

Se även