Fremia-medlemmar

Chefskonsulten har samarbetsavtal med Arbetsgivarföreningen Fremia och erbjuder alla dess medlemmar kvalificerad rådgivning inom HR-området. Alla medlemmar erbjuds en halv timmes kostnadsfri rådgivning. För rådgivning som överstiger en halv timme erhåller medlemmen 10 procents rabatt på ordinarie pris.

Chefskonsulten ger ett flertal utbildningar i Fremias regi, bland annat Ledarskap för förskola och skola och Ny som chef för förskola och skola. Samtliga Chefskonsultens utbildningar kan anpassas och genomföras lokalt till kraftigt reducerade priser för samtliga Fremias medlemmar. Aktuella utbildningar annonseras ut på bloggen och på Fremias webbplats.

Exempel på HR-frågor som kan vara aktuella för mindre verksamheter och föreningar:

  • Utveckling av arbetsgrupper och ledningsgrupper
  • Konflikthantering
  • Styrelsearbete
  • Rekrytering
  • Verksamhetsutveckling
  • Ledarutveckling
  • Individuell coachning
  • Gruppcoachning

Chefsforum

I Chefskonsultens nätverk för Fremias medlemmar från förskolor och friskolor träffas grupper om 7–9 chefer en halvdag i månaden för att få handledning och coachning i sin arbetsledarroll. Arbetet i chefsgrupperna utgår från deltagarnas unika situation och de egna frågeställningarna i arbetsledarollen vilket gör att innehållet varierar mellan grupperna

Verksamhetsutveckling på föräldrakooperativ inom Fremia

Chefskonsulten handleder under en kväll verksamhetens styrelse, föräldrar och personal till ökad kunskap om vad som underlättar respektive hindrar utvecklingen på verksamheten.

Fortbildningscafé för personalgrupper inom förskolan

Att som personalgrupp träffa andra personalgrupper inom förskolan skapar kunskapsutveckling, då vi under våra möten har möjlighet att reflektera, utbyta tankar och idéer.

Chefskonsulten erbjuder därför verksamheter inom förskolan – Fortbildningscaféer. Vilket innebär att pedagogerna från 5–7 förskolor träffas en dag för idéutbyte och kunskapsutveckling. Vi arbetar enligt cafémodellen. Vilket förutom trevlig, avspänd miljö, innebär att det är tydlig struktur och att deltagarna under dagen arbetar i flera olika grupper.

Chefskonsulten är van att arbeta med Fremias medlemsföretag

Carina Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom KBT. Hon har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, ansvarig för en personalsektion, erfarenhet som ordförande på ett föräldrakooperativ, styrelsearbete samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor. Hon är författare och har skrivit böckerna Att coacha grupper, nominerad till Årets HR-bok 2009, pocketboken 69 tips på hur du blir en hållbar ledare och boken Ny som chef – Ny som ledare. Utgiven av Liber 2015.

Carina Lätt stöttar med sina erfarenheter och kunskaper regelbundet individer, grupper och organisationer inom Fremia. Hon har även utbildat hundratals ledare i coachning och konflikthantering inom chefsorganisationen Ledarna, och är ansvarig för utbildningarna Ny som chef och Ledarskap och personlig utveckling inom Fremia. Samtliga insatser och utbildningar kan även skräddarsys, så att de passar just er organisation och era aktuella behov och genomföras lokalt.

Se även