Chefskonsultens blogg

Om sådant som påverkar oss som ledare och som människor

Man tränar inte för stunden, man tränar för livet!

Jag bläddrar i min bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare. Läser kapitel 42 ”Håll hjärnan i trim med fysisk aktivitet”. Där skriver jag bland annat att motion är en stressreducerare, och att fysisk träning enligt forskningen bidrar till nyproduktion av hjärnceller. Om du tränar flera gånger i veckan så mår du bättre och då stimuleras din hjärna, som i sin tur sänder ut positiva signaler till kroppen. Allt det är...

Kooperativt ledarskap för ordföranden och rektorer – Favorit i repris!

Datum: 19 och 20 september. Digitalt: kl 13-16 alla tre tillfällen. Tredje tillfället bestämmer rektorerna då vi ses digitalt den 20 september. Enbart för ordföranden fredagen den 18 oktober. Kursen vänder sig till dig som är ny i din roll som rektor eller ordförande på en kooperativ förskola. Dag 1: Ledarrollen – Steget in i ledarrollen – Att gå från medarbetare till rektor – Att vara både förälder och ordförande – Självkännedom och medvetenhet...

Alla vill vi ha ”Tydlighet” från den som leder oss.

Om man frågar chefer vilka egenskaper som är viktigast hos en ledare kommer tydlighet alltid upp som en av de viktigaste faktorerna. Frågan är vad som hindrar oss ledare från att vara tydliga. Här kommer de olika faktorerna som jag kommit fram till: -Konflikträdsla. -Problem i mitt privatliv. -Dålig kommunikation. -Inte tillräckligt förberedd. -Saknar bra struktur/ och rutiner i uppdraget. -Uttrycker mig vagt. –Att jag inte inser att jag är i maktposition gentemot de...

Livet är inte hur du har det, utan hur du tar det

Ibland sätter dina tankar, känslor och beteenden krokben för dig. Men det handlar också om oförutsedda händelser, som du är tvungen att snabbt försöka finna för dig, bra förhållningssätt. Under våren kommer min första skönlitterära bok komma ut. Titel ”Jag ska visst inte dö…ännu. Nu, mer än tre år senare är det nästan ofattbart att Eva ännu lever, efter att ha drabbats av svåra sjukdomar, som näst intill tog livet av henne. Vem hade...

Ledarskapstips: Hur du kan undvika att prokrastrinera

Ordet prokastrinera har blivit ett ord som fler och fler använder sig av. Men vad betyder det? Första gången jag hörde ordet var det från min yngsta son. Han tittade på mig och log – Du mamma, du är den jag känner som är sämst på att prokrastrinera.” Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Första tanken var att jag gjorde något fel, som han ville påpeka. Samtidigt så log han. Det stämde...

Ledarskapstips: Välj att ”Snälltolka” istället för att ”Dumtolka”.

Vi kan inte förändra andra människor. Men vi kan i ord och handling agera annorlunda själva och träna på att ”Snälltolka” våra medmänniskor. Vilket vi oftast gör vad gäller oss själva. För vi är mer förlåtande mot våra egna beteenden än vad vi är för andras beteenden. Vad tror du skulle hända om Du lät första tanken flyga, och istället alltid ”Snälltolkade” den andra personens ord eller handling? Fråga Dig själv: Kan det finnas...

Kurs: Ny som chef – Ny som ledare

Många frågar mig hur det kommer sig att Chefskonsulten kan hålla så låga priser. Svaret är enkelt. När jag arbetar för de stora utbildningsföretagen begär de nästan det dubbla priset för att själva tjäna en slant. Då blir kurserna betydligt dyrare. Här kommer nu Chefskonsultens erbjudande utan mellanhänder DIREKT till Er. Ny som chef – Ny som ledare (digitalt via zoom under tre halvdagar) Dag 1: Måndagen den 2 oktober,  kl 13.00 – 16.00...

Ledarskapstips: Om du blir chef över dina tidigare kollegor

Om du har blivit chef för dina tidigare kollegor är det viktigt att reda ut förväntningar och roller. Chefsjobbet är ett yrke i sig, som det tar tid att lära sig. I kontakten med medarbetarna är du fr om nu ALLTID chef, vilket påverkar er kommunikation. Minns fortfarande mannen som hade blivit chef för sina tidigare arbetskollegor. Han var mycket ledsen, då vi sågs. Han hade alltid uppskattat småsnacket i kafferummet, men nu när...

Chefskonsultens ledarskapskurser under hösten 2023

Under hösten kommer Chefskonsulten erbjuda två ledarskapsutbildningar. Den ena kursen är för nya chefer och ledare och utgår ifrån kursledarens bok ”Ny som chef-Ny som ledare”, Liber. Den andra kursen ”Hållbart ledarskap” är för er som har minst 1 1/2 års erfarenhet av ledarskap. Här arbetar vi med oss själva som redskap i ledarprocessen. Kursen består av både praktiska och teoretiska övningar. Den förstnämnda kursen är digital och den andra är fysisk. Kursen ”Ny...

Ledarskapstips: Lär dig skilja på professionell, privat och personlig

Det finns inga tydliga gränser mellan professionell, privat och personlig, men i coachning och utbildningar brukar jag säga följande: ”Du kan inte vara mer personlig som ledare än att du i alla lägen kan få legitimitet av de som du leder”. Ordet Professionell härstammar från latinets professio, som betyder uppgift, yrke. Vilket innebär att man som ledare ska agera på ett sätt som gynnar verksamhetens målsättning. Dessutom ska du leda medarbetarna på ett professionellt...