Individuell coachning – enskilt eller i grupp

När du formulerar dina tankar, antingen i enskild coachning eller i individuell coachning i grupp, får du möjlighet att reflektera över dig själv. Det innebär att du lär dig mer om dig själv som individ och får ökad självinsikt. Eftersom händelser i privatlivet kan påverka arbetsinsatsen erbjuds arbetsgivare även icke-arbetsrelaterade insatser för sina medarbetare.

I enskild coachning är enbart du i fokus och coachningen anpassas till ditt unika behov och det är du som väljer vad du vill fokusera på. Coachningen sker i möten, men andra former såsom Skype kan prövas individuellt. Minnesanteckningar skrivs av Chefskonsulten och mailas så snart som möjligt efter mötena. Mellan mötena ingår kontakt via mail och/eller telefon. Coachningen pågår under en avtalad period, som bestäms tillsammans med uppdragsgivaren


I individuell coachning i grupp fokuserar gruppen på en frågeställning eller ett problem som någon i gruppen har och som han/hon vill ha hjälp med att förstå för att kunna lösa. Syftet är bland annat att deltagaren ska kunna gå ifrån gruppen och veta vilka nästa steg som ska vidtas. Frågeställningarna följs upp vid nästa grupptillfälle för att ytterligare fördjupa lärandet. Under coachningen har alla gruppdeltagare möjlighet att utvecklas både när de själva blir coachade och genom att lyssna och reflektera när andra i gruppen blir coachade.

Chefskonsultens uppgift är att erbjuda en struktur för samtalen och se till att denna struktur hålls samt att föreslå lämpliga arbetsmetoder.

Chefskonsulten lägger upp den coachning som passar just dina behov

Coachning eller coaching?

Man kan antingen skriva och säga coachning eller coaching. Vän av ordning kanske frågar sig vad som är det korrekta. Det finns ingen lag som bestämmer det, men Chefskonsulten har bestämt sig för att använda sig av coachning som rekommenderas av Språkrådet, Institutet för språk och folkminne

I deras frågelåda kan man läsa: På engelska heter det ju coaching, doping, dumping, mobbing Varför skall vi göra om det till coachning, dopning o.s.v?

Svar: Substantiv till verb bildas i svenskan normalt med hjälp av -ning , t.ex. löpa – löpning. Ofta lånar vi först in verbsubstantivet, t.ex. mobbing. Snart har vi behov av verbet, mobba. Så fort vi har verbet är det naturligt att ge det tillhörande verbsubstantivet den form som verbsubstantiv har, alltså mobbning. Det skall därför heta: coacha: coachning, dopa:dopning, dumpa:dumpning, jogga:joggning, mobba:mobbning. 

Chefskonsulten är van coach

Carina Lätt är internationellt certifierad coach och coachar regelbundet individer och grupper. Hon har även utbildat hundratals ledare i coachning inom chefsorganisationen Ledarna och inom Fremia – en av landets största arbetsgivarorganisationer. Hon är även författare, och har bland annat skrivit den HR-nominerade boken Att coacha grupper.

Se även