Datum: 19 och 20 september.
Digitalt: kl 13-16 alla tre tillfällen.
Tredje tillfället bestämmer rektorerna då vi ses digitalt den 20 september.
Enbart för ordföranden fredagen den 18 oktober.

Kursen vänder sig till dig som är ny i din roll som rektor eller ordförande på en kooperativ förskola.
Dag 1: Ledarrollen
– Steget in i ledarrollen
– Att gå från medarbetare till rektor
– Att vara både förälder och ordförande
– Självkännedom och medvetenhet om det
egna ledarskapet
– Det dubbla representantskapet Medarbetare/ styrelse eller Föräldrar/styrelse
Dag 2: Medarbetare/styrelsemedlemmar
– Gruppsykologi
– Kommunikation och tydlighet
– Leda och utveckla grupper
– Att förebygga och hantera konflikter
– Ledarrollen – Rektorer
– Situationsanpassat ledarskap
– Prioritering, och delegering
– Att arbeta effektivt
– Att sätta gränser
– Personlig planering
– Avslutande reflexioner – vad har jag lärt
och hur vill jag utforma mitt eget personliga ledarskap
Dag 3: Att leda medarbetarna (Rektorer)
– Att styra vardagen som chef
– Min syn på ledarskap – bra/dåliga exempel
– Personlig effektivitet och balans mellan arbete och fritid
– Handlingsplaner
– Att söka stöd och hjälp och arbeta med nätverk
– Avslutande reflexioner – vad jag har lärt mig
och hur jag vill utforma mitt eget personliga ledarskap
Om du är ordförande och vill lära dig mer om hur man leder en styrelse på en kooperativ
förskola, så kan du även, om du vill, delta enbart på dag 3 för ordföranden:
Fredagen den 18 oktober, kl 13-16 på zoom.
Dag 3: Att leda styrelsen på förskolan (Ordföranden)
– Vad är styrelsens roll i organisationen
– Styrelsens ansvar
– Styrelsen är en enhet/instans (Ett lag)
– Dagordning för styrelsemöten
– Att leda en styrelse
– Min syn på ledarskap – bra/dåliga
exempel
– Avslutande reflexioner – vad jag har lärt mig
och hur jag vill utforma mitt eget personliga ledarskap
Pris: 4.000:- exkl moms för icke medlemmar. Medlemmar i SKOFO har 1 000:- rabatt. Om både
ordförande och rektor anmäler sig till kursen är kostnaden 6.000:- exkl moms för medlemmar.
Föreläsarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”, Liber. Skriven av författare Carina Lätt
går att beställa på www.bokus.se eller www.adlibris.se
Diplom skickas ut till deltagarna efter avslutad kurs.

Carina har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet från
grupper i olika storlek (3 – 28 personer), erfarenhet från ordföranderoll på kooperativt
föräldrakooperativ, ledarroll inom gymnasieskola, erfarenhet som utvecklingsledare för chefer i
företag och offentlig sektor. Författare till bl a boken ”Ny som chef-Ny som ledare”, Liber och
genomförde KFOs ledarutbildningar för chefer under närmare 20 år. Hon är beteendevetare, med
vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach samt utbildad inom
olika dramatekniker.
Anmälan skickas till: info@chefskonsulten.se. För mer information maila info@chefskonsulten.se eller ring
Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.