Konflikthantering

En konflikt är enligt konfliktforskare Thomas Jordan en interaktion mellan minst två parter där minst en part har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas och upplever sina möjligheter att få sina önskemål blockerade av motparten.

I de flesta fall löser vi själva konflikterna genom att kompromissa eller genom att lämna konflikten, då vi efter lite eftertanke anser att våra önskemål inte är så viktiga längre. Men ibland hamnar vi i en konfliktsituation där vi intar helt låsta positioner och det tycks inte möjligt att komma vare sig framåt eller bakåt. Det är då vi behöver hjälp av en erfaren konflikthanterare.

Konflikter är som sjukdom. I början är de lätta att bota men svåra att upptäcka. Längre fram är de lätta att upptäcka men svåra att bota.
Okänd

Det bästa är att arbeta förebyggande så att konflikter i organisationen löses på ett tidigt stadium. Vilket görs genom att alla i gruppen har bra självinsikt, har kunskap om hur konflikter uppstår och utvecklas samt är bra på att kommunicera.

  • Chefskonsulten kan hjälpa dig att arbeta konfliktförebyggande, så att konflikter löses på ett tidigt stadium
  • Chefskonsulten kan hjälpa dig att analysera och medla i konflikter som uppstår i organisationen.

Chefskonsulten är van medlare och utbildare i förebyggande konfliktarbete

Carina Lätt medlar regelbundet i konflikter och utbildar i konflikthantering. Carina Lätt har även utbildat hundratals ledare i konflikthantering inom chefsorganisationen Ledarna, utbildningsföretaget Hjärtum och arbetsgivarorganisationen Fremia.

Se även