Förutom att du inte alltid kan ha kontroll, så lever du 24 timmar om dygnet, och tar alltid med dig själv dit du går. Allt påverkar allt.

För att bli en hållbar ledare måste du leda dig själv. Det handlar om det inre ledarskapet, om att få självinsikt, om att bli medveten om hur din personlighet påverkar ditt ledarskap. Du behöver bli medveten om hur du kan utveckla ditt ledarskap utifrån den person du är.

Det inre ledarskapet speglas hela tiden i ditt yttre ledarskap, alltså hur du leder medarbetarna mot målen. Det märks på rösten och på kroppsspråket och medarbetarna känner det när de är tillsammans med dig.

Veckans tips:

Lär dig att härbärgera dina känslor.

Skaffa dig en erfaren chefscoach. Förutom att ses fysiskt kan man med dagens teknik även ha möten på zoom eller teams.