Tänk igenom om du vill leda andra. I rollen som ledare måste du både vilja leda människor och bestämma. Men kom ihåg att det är medarbetarna som legitimerar ditt ledarskap eller inte.

Det handlar om att du ska se dig som professionell i den rollen och acceptera att du valt att bli ledare.

Tips:

Acceptera att ledarskap är en profession.

Reflektion:

Hur ser du på ditt ledarskap?

Hur ser dina medarbetare på dig?