Ledarskap

Reflektera över din ledarroll tillsammans med andra

Jag undrar hur många gånger som jag under de senaste femton åren tänkt ”Varför ingick jag inte själv i något Chefsnätverk, då jag var anställd för att leda andra människor?” Men på den tiden var det inte lika vanligt som idag att chefer fick stöd i sin ledarroll. Sedan många år driver Chefskonsulten tre – fyra öppna Chefsnätverk i Stockholm. Varje grupp består av sju – nio deltagare och vi träffas en halvdag i...

Veckans ledarskapstips: Lär dig hantera ditt ”Gråjobb”!

Jag leder tre chefsnätverk. På ett av dem började en av deltagarna prata om gråjobb. Hur viktigt det var att även ta itu med dem. Vi var många som undrade vad gråjobb var. Hon förklarade då att gråjobb är för henne de där arbetsuppgifterna man helt enkelt bara måste göra, men som man helst skulle vilja slippa för de ger ingen energi, utan tar bara energi från oss. Jag tyckte att begreppet var bra...

Veckans ledarskapstips: Konflikthantering

Någonting av det svåraste du kan göra som ledare är att själv hantera en konflikt som har eskalerat. En konflikt där principen  ”Om du inte är med mig, så är du emot mig” gäller. I de fallen sprids konflikten snabbt till övriga i arbetsgruppen. Och det bästa du kan göra är att ta hjälp av någon konsult som kan konflikthantering. Vi pratar idag inte om konfliktlösning längre, utan om konflikthantering. För det är precis...

Veckans ledarskapstips: Lär dig fyrarummaren

Vi rör oss ständigt i förändring både individuellt, i grupp och som organisation. Enligt Claes Janssons teori -”Fyrarummaren”- så passerar vi fyra psykologiska rum (skeenden) under en förändringsprocess. Första rummet: Nöjdhet Man är nöjd och tillfreds. Det finns ingen önskan om förändring ”Man jobbar på”. Nöjdheten kan dock skapa stagnation och det kan gå slentrian i upplevelsen av arbetsuppgifter. Andra rummet: Förnekelse Vi vill inte förändring och vi känner oss hotade. Vi strävar efter att komma...

Veckans ledarskapstips: Var hämtar du kraft?

Det är inte bara på natten hjärnan behöver vila. För att du ska slippa hjärnstress behöver den också vila i vaket tillstånd. Dina privata viloplatser är ställen dit du kan gå för att rensa din hjärna och bara vara, utan att tänka på något särskilt, och där du inte behöver känna några krav. Var hämtar du kraft och energi under din semester? HA EN RIKTIGT, RIKTIGT TREVLIG OCH AVKOPPLANDE SEMESTER!

Veckans ledarskapstips: Som ledare är du alltid ytterst ansvarig när du leder!

Under den senaste veckan har jag hållit en digital utbildning för nya chefer utifrån min bok ”Ny som chef-Ny som ledare” och fick då en del nya tankar angående ledarskap. Första dagen kom inte alla deltagare i tid, och flera ringde mig, eftersom de inte kom in på länken som uppdragsgivaren (inte jag) skickat ut. Som kursledare är jag i den situationen ansvarig både för att se till att alla deltagare får möjlighet att...

Veckans ledarskapstips: Att hantera din makt som ledare

Ordet makt är negativt laddat för de flesta. Många ledare vill vara en i gruppen och vill inte acceptera att de har makt i förhållande till sina medarbetare. Men det är viktigt att du som ledare kommer ihåg att du har en maktposition i förhållande till dem du leder. För att bli en auktoritet, så måste du få auktoritet av medarbetarna. Det är skillnad att uppfattas som auktoritär och att uppfattas som en auktoritet....

Pocketboken 69 Tips på hur du blir en hållbar ledare…….

…….säljer som bara den. Det kommer beställningar på ett flertal exemplar från bokförlaget Bokus flera gånger i veckan. Fantastiskt att veta att det på olika ställen i vårt avlånga land sitter, ligger, står en massa människor och läser just min bok. Så härligt att så många vill lära sig mer om ledarskap. Tror att jag som nästa ledarskapstips ska skriva en blogg om positiv nyfikenhet.        

Veckans ledarskapstips: Vilket verktyg ska jag välja?

Dikt om chefsskap: Det sägs att kärleken har två sidor, varma känslor och kalla fakta. Båda två är lika viktiga för att få en relation att fungera. På samma sätt är det med ett gott chefsskap. Chefsskapet har också en mjuk och en hård sida. Den mjuka sidan är de attityder och värderingar som du som ledare förmedlar i ditt chefsskap. Den hårda sidan är de lagar, regler och rutiner som ligger till grund...

Veckans ledarskapstips: Självklart, innebär bara att det är klart för Dig själv!

Ibland när jag handleder eller coachar chefer och ledare så händer det att de berättar om någonting som de anser är självklart för dem, och de kan absolut inte förstå att medarbetaren inte ser/förstår samma sak. -Det är ju självklart, säger de! Kom ihåg att det som du ser som självklart är något som är klart för dig själv. Det behöver inte vara så att det är självklart för andra människor. Samma gäller även...