Om man frågar chefer vilka egenskaper som är viktigast hos en ledare kommer tydlighet alltid upp som en av de viktigaste faktorerna. Frågan är vad som hindrar oss ledare från att vara tydliga. Här kommer de olika faktorerna som jag kommit fram till:

-Konflikträdsla.

-Problem i mitt privatliv.

-Dålig kommunikation.

-Inte tillräckligt förberedd.

-Saknar bra struktur/ och rutiner i uppdraget.

-Uttrycker mig vagt.

–Att jag inte inser att jag är i maktposition gentemot de jag leder.

-Jag är stressad.

Det finns en hel del att jobba på för att bli en bättre och hållbar ledare. Om du vill utvecklas i ditt ledarskap kontakta Chefskonsulten för individuell chefscoachning. Den kan göras digitalt eller fysiskt (Stockholm). Den kan också blandas vid behov.  Kostnad: 1.000:-/timme. Vid fysiska träffar ses vi 1 1/2 timme.

Carina Lätt

Mail: carina.latt@chefskonsulten.se

Mobil: 070-982 04 58