HR-tjänster

Chefskonsulten erbjuder HR-stöd till mindre företag (ca 4-50 anställda) som inte har en komplett funktion för personal- och organisationsfrågor eller behöver tillfällig hjälp med:

  • Strategisk HR
  • Rekrytering
  • Arbetsmiljö
  • HR-projekt
  • Organisation
  • Personalsamtal
  • Konflikthantering
  • Individuell coachning
  • Gruppcoachning
  • Utbildningar/föreläsningar/seminarier inom HR-området

Chefskonsulten har förutom den egna företagskompetensen tillgång till ett nätverk av utbildade och erfarna konsulter och coacher. Samtliga konsulter är högskoleutbildade inom området och/eller internationellt certifierade coacher enligt ICF:s standard.

Jag skräddarsyr en HR-lösning som passar just för er!

Chefskonsulten kan personal- och ledarskapsfrågor

Carina Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi. Hon har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet, erfarenhet från ledande position inom kooperativ samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor.

Se även