Handledning

Handledning utgår ifrån en yrkesrelaterad frågeställning som någon/några i arbetsgruppen presenterar. Frågeställningen betraktas som personlig, vilket inte utesluter att den också kan beröra andra i handledningsgruppen. Den kan exempelvis handla om att förstå och/eller finna ett sätt att möta en människa (klient, elev, familj) i en viss situation.

De handledda får möjlighet att tillsammans med kollegor dela problem och svårigheter samtidigt som de finner nya sätt att hantera situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. För gruppen som helhet innebär handledningen att man ökar sin kunskap i att möta olika situationer.

Som handledare erbjuder jag en struktur för samtalen och ser till att strukturen hålls samt leder och driver processen för att slutligen samla ihop diskussionen.

 

Chefskonsulten är van handledare

Carina Lätt coachar och handleder regelbundet individer och grupper. Förutom en Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom KBT, har hon en psykodramaexamen. Hon är även författare, och har bland annat skrivit den HR-nominerade boken Att coacha grupper. Den senaste upplagan trycktes 2018.

Se även