Under den senaste veckan har jag hållit en digital utbildning för nya chefer utifrån min bok ”Ny som chef-Ny som ledare” och fick då en del nya tankar angående ledarskap.

Första dagen kom inte alla deltagare i tid, och flera ringde mig, eftersom de inte kom in på länken som uppdragsgivaren (inte jag) skickat ut. Som kursledare är jag i den situationen ansvarig både för att se till att alla deltagare får möjlighet att komma in på mötet, svara i telefon när de ringer och i det här fallet hjälpa tolkar som ska vara med på mötet och tolka det de behöver för att utföra sitt arbete. Dessutom behöver jag som kursledare släppa in deltagare som står i det digitala väntrummet och de deltagarna som kommit in till mötet att känna sig lugna, trygga och välkomna. Allt detta samtidigt.

Du kan aldrig skylla på någon annan, utan det är din skyldighet som ledare att se till att gruppen fungerar och att allting runt det ni ska göra fungerar så bra som möjligt.

Gruppdeltagare förväntar sig att du klarar ditt ledarskap, oavsett om det är du eller någon annan som stör gruppens möjlighet att utföra sin uppgift. Jag gör också det, när jag är gruppdeltagare.

Du kan aldrig skylla på någon annan!

Slutord: Det blev en väldigt, väldigt bra kurs!