Ordet makt är negativt laddat för de flesta. Många ledare vill vara en i gruppen och vill inte acceptera att de har makt i förhållande till sina medarbetare.

Men det är viktigt att du som ledare kommer ihåg att du har en maktposition i förhållande till dem du leder. För att bli en auktoritet, så måste du få auktoritet av medarbetarna. Det är skillnad att uppfattas som auktoritär och att uppfattas som en auktoritet. En auktoritär ledare får makt genom att använda hot och våld. En auktoritet får makt genom att hen blir respekterad utifrån sin kunskap, erfarenhet och sitt beteende.