Vi är säkert många som har sett denna bild där statsöverhuvudena Putin och Macron har ett möte. Reaktionerna är likadana. Hur kan man kommunicera med varandra på ett bra sätt med detta extremt långa bord emellan varandra?

Det kan man inte. Bordet på bilden uppmuntrar inte till nära samtal med gemensamma lösningar, utan snarare skapar det långa bordet ett avstånd mellan parterna.

Veckans ledarskapstips är att ni som ledare funderar på var och hur ni ska sitta för att det ska bli ett så bra samtal som möjligt mellan er och era medarbetare, då ni kallar till samtal. Bordet och hur man sitter är viktigare än vad man tror.