Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare”, och betyder att något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Som ledare är ett av dina absolut viktigaste redskap att kunna kommunicera både med gruppen/grupperna och de enskilda personerna i gruppen/grupperna hen leder.

När vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta:

  • Ca 7 % från orden
  • Ca 38 % från rösten
  • Ca 55 % från kroppsspråket

(Enligt forskaren Albert Mehrabian)

Vilket innebär att ungefär 93 % av vår kommunikation INTE består av ord, utan av vår röst och vårt kroppsspråk.

Tips!

Fundera INTE bara över vad du ska säga, utan träna även på hur du kan använda din röst och ditt kroppsspråk, så att du blir ännu tydligare i din kommunikation.