Som ledare behöver du alltid tillräckligt med tid på dig för att planera eller reflektera över konsekvenserna av ditt handlande. Tänk också på att du är i maktställning gentemot dina medarbetare

Att kunna härbärgera sina känslor är ett av de tydligaste tecknen på personlig mognad. Att bibehålla lugnet i det egna jaget, trots stormar på utsidan.

Tips:

Rita en linje, med en skala från 1 – 10. Där 1 är Impulsiv och 10 är Härbärgerar känslor.

Uppgift:

  1. Skatta dig själv på skalan. Vilken siffra passar bäst in på dig?
  2. Är du nöjd med den siffran? Om inte, vilken siffra skulle du vilja ligga på? (Nu har du ett GAP, dvs skillnaden mellan den siffra du vill ligga på och den siffra du ligger på).
  3. Vad är du beredd att göra för att hamna på den önskade siffran?
  4. Hur ska du göra det?
  5. När ska du börja?
  6. Hur och när ska du utvärdera hur det går/gått?