På slutet av 80-talet var jag chef för en personalsektion i en av Stockholms kommuner. Vi var den första kommunen i Sverige, som skulle avskeda en mängd medarbetare, ca 300 personer. Inga datasystem fanns, utan två av mina personalassistenter fick sitta i kommunens förråd, där man samlade pappersakter  över de anställda.

Jag hade helt klart för mig hur jag ville att det skulle gå till.

När dagen kom, då de överlämnade sitt arbete till mig, hade de till min förvåning kommit  fram till målet på ett helt annat sätt.

Det här lärde mig någonting.

Det finns många olika sätt att nå målet. Låt medarbetarna själva komma fram till hur de ska nå målet. Som chef kan du stötta dem och vara tydlig med vilket resultat du vill ha, men låt dem komma fram till målet på det sätt som passar dem bäst!