Chefskonsultens blogg

Om sådant som påverkar oss som ledare och som människor

Veckans ledarskapstips: Förebygg konflikter på arbetsplatsen

Jag brukar säga att det finns tre olika områden som du behöver stärka dina medarbetare i för att undvika konflikter på arbetsplatsen. -Självinsikt -Kommunikation  –Konfliktteori Självinsikt Innebär att var och en i gruppen får insikt om sig själva, hur hen kan uppfattas av andra och att det finns alternativa sätt att tolka människor omkring oss. Kommunikation Hur kommunicerar jag? Vem har jag i fokus när jag kommunicerar? Hur lyssnar jag på andra? Hur kan...

Pocketboken 69 Tips på hur du blir en hållbar ledare…….

…….säljer som bara den. Det kommer beställningar på ett flertal exemplar från bokförlaget Bokus flera gånger i veckan. Fantastiskt att veta att det på olika ställen i vårt avlånga land sitter, ligger, står en massa människor och läser just min bok. Så härligt att så många vill lära sig mer om ledarskap. Tror att jag som nästa ledarskapstips ska skriva en blogg om positiv nyfikenhet.        

Vårens kurser för Fremias medlemmar

Chefsnätverk Under våren kommer vi att starta upp ett helt nytt chefsnätverk för ledare vars föreningar/företag är medlemmar. Det kommer att bli en helt blandad grupp, med deltagare från olika verksamheter. Om du är intresserad av att delta och vill veta mer: Kontakta Carina Lätt, mobil: 070-982 04 58 el mail: carina.latt@chefskonsulten.se Det finns även två redan existerande Chefsnätverk som vänder sig till rektorer inom förskolan. Även i dessa grupper skulle vi kunna ta...

Veckans ledarskapstips: Vilket verktyg ska jag välja?

Dikt om chefsskap: Det sägs att kärleken har två sidor, varma känslor och kalla fakta. Båda två är lika viktiga för att få en relation att fungera. På samma sätt är det med ett gott chefsskap. Chefsskapet har också en mjuk och en hård sida. Den mjuka sidan är de attityder och värderingar som du som ledare förmedlar i ditt chefsskap. Den hårda sidan är de lagar, regler och rutiner som ligger till grund...

Veckans ledarskapstips: Självklart, innebär bara att det är klart för Dig själv!

Ibland när jag handleder eller coachar chefer och ledare så händer det att de berättar om någonting som de anser är självklart för dem, och de kan absolut inte förstå att medarbetaren inte ser/förstår samma sak. -Det är ju självklart, säger de! Kom ihåg att det som du ser som självklart är något som är klart för dig själv. Det behöver inte vara så att det är självklart för andra människor. Samma gäller även...

Veckans ledarskapstips: Tydlighet innebär inte att alla kommer att tycka som du!

Frågar man deltagare på ledarskapskurser vilka egenskaper som de anser vara viktigast hos en ledare, så brukar ordet ”tydlighet” alltid komma upp. Att uppfattas som tydlig av sina medarbetare innebär att man som ledare kommunicerar det som behöver kommuniceras på ett klart och tydligt sätt. Att du som ledare uppmärksammar och finslipar din förmåga till kommunikation, både vad gäller den verbala och den icke- verbala kommunikationen. Det innebär också att våga vara modig och...

Veckans ledarskapstips: Var personlig men inte privat

När du hushåller med dig själv som människa och som ledare innebär det att du tar ansvar för dina tankar, känslor och beteenden. Samt att du är tydlig med var dina gränser går.   TIPS Var personlig, men inte mer privat än att du vet att du kan ta ett svårt samtal med alla dina medarbetare om vad som helst.

Veckans tips: Ge medarbetarna tid för att processa nya tankar

När du som ledare lägger fram förslag på problemlösning och förbättringar till dina medarbetare, så har du säkert processat frågan under en tid. Du har tänkt och du har funderat. Både över själva problemet och hur man skulle kunna lösa det. Du kanske har diskuterat det med en överordnad chef och med vänner som också är chefer. Du har ägnat många timmar åt att fundera på det innan du presenterar lösningen på ett personalmöte....

Läs boken ”Ny som chef – Ny som ledare”

Jag blir alltid lika glad då jag kommer in på ett bibliotek och ser att någon av mina böcker ”Att coacha grupper, 69 Tips på hur du blir en hållbar ledare” eller ”Ny som chef – Ny som ledare”, Liber ligger väl synlig på en visningshylla. Jag skrev den här boken, eftersom jag tyckte att det på marknaden saknades en handbok som kunde fungera som ett direkt stöd i vardagen för dig som är...

Veckans ledarskapstips: Tala så att andra kan se dig!

Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare”, och betyder att något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Som ledare är ett av dina absolut viktigaste redskap att kunna kommunicera både med gruppen/grupperna och de enskilda personerna i gruppen/grupperna hen leder. När vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta: Ca 7 % från orden Ca 38 % från rösten Ca 55 % från kroppsspråket (Enligt forskaren Albert Mehrabian) Vilket innebär att ungefär 93...