Någonting av det svåraste du kan göra som ledare är att själv hantera en konflikt som har eskalerat. En konflikt där principen  ”Om du inte är med mig, så är du emot mig” gäller. I de fallen sprids konflikten snabbt till övriga i arbetsgruppen. Och det bästa du kan göra är att ta hjälp av någon konsult som kan konflikthantering.

Vi pratar idag inte om konfliktlösning längre, utan om konflikthantering. För det är precis som med familjerådgivning. En konflikt går enbart att lösa om de olika parterna vill lösa konflikten. Finns det inte ett intresse att lösa konflikten från parterna, så är det bästa att skiljas på ett så bra sätt som möjligt.

Därefter måste du eller konsulten arbeta förebyggande med hela arbetsgruppen. Lära dem självinsikt, kommunikation och konflikthantering, så att ni undviker konflikter i arbetsgruppen  i framtiden.

.