Det finns inga tydliga gränser mellan professionell, privat och personlig, men i coachning och utbildningar brukar jag säga följande:

”Du kan inte vara mer personlig som ledare än att du i alla lägen kan få legitimitet av de som du leder”.

Ordet Professionell härstammar från latinets professio, som betyder uppgift, yrke. Vilket innebär att man som ledare ska agera på ett sätt som gynnar verksamhetens målsättning. Dessutom ska du leda medarbetarna på ett professionellt sätt, så att ni tillsammans når målen. Ledaren får inte styras av sina egna behov och känslor.

Att som ledare vara Personlig innebär att du med medarbetarna i centrum delar med dig av dina egna upplevelser och känslor.

Privat är något som du är tillsammans med din familj och dina vänner.