Chefskonsultens blogg

Om sådant som påverkar oss som ledare och som människor

Veckans ledarskapstips: Lär dig hantera ditt ”Gråjobb”!

Jag leder tre chefsnätverk. På ett av dem började en av deltagarna prata om gråjobb. Hur viktigt det var att även ta itu med dem. Vi var många som undrade vad gråjobb var. Hon förklarade då att gråjobb är för henne de där arbetsuppgifterna man helt enkelt bara måste göra, men som man helst skulle vilja slippa för de ger ingen energi, utan tar bara energi från oss. Jag tyckte att begreppet var bra...

Veckans ledarskapstips: Konflikthantering

Någonting av det svåraste du kan göra som ledare är att själv hantera en konflikt som har eskalerat. En konflikt där principen  ”Om du inte är med mig, så är du emot mig” gäller. I de fallen sprids konflikten snabbt till övriga i arbetsgruppen. Och det bästa du kan göra är att ta hjälp av någon konsult som kan konflikthantering. Vi pratar idag inte om konfliktlösning längre, utan om konflikthantering. För det är precis...

Veckans ledarskapstips: Njut av naturen!

Många chefer säger att de känner sig stressade. Min vanliga fråga är ”Är det andra som pressar dig? eller Är det du själv som pressar dig? Efter lite eftertanke brukar personerna ifråga komma på att pressen kommer från dem själva. Jag tror att det är viktigt att vi lär oss att ibland välja bort saker, inte bara det som är tråkigt. Den bortprioriteringen räcker inte alla gånger. För att minska stressen behöver vi prioritera...

Veckans ledarskapstips: Lär dig fyrarummaren

Vi rör oss ständigt i förändring både individuellt, i grupp och som organisation. Enligt Claes Janssons teori -”Fyrarummaren”- så passerar vi fyra psykologiska rum (skeenden) under en förändringsprocess. Första rummet: Nöjdhet Man är nöjd och tillfreds. Det finns ingen önskan om förändring ”Man jobbar på”. Nöjdheten kan dock skapa stagnation och det kan gå slentrian i upplevelsen av arbetsuppgifter. Andra rummet: Förnekelse Vi vill inte förändring och vi känner oss hotade. Vi strävar efter att komma...

Höstens ledarskapskurser för nya och erfarna chefer

Ny som chef – Ny som ledare (digitalt via zoom under tre halvdagar) Dag 1: Måndagen den 17 oktober, kl 13.00 – 16.00 Dag 2: Tisdagen den 18 oktober, kl 09.00 – 12.00 Dag 3: Tisdagen den  25 oktober, kl 13.00 – 16.00 Det är både roligt, utmanande och varierande att arbeta med ledarskap och få vara med och påverka utvecklingen av verksamhet och människor. Den här kursen fungerar som ett direkt stöd för dig...

Veckans ledarskapstips: Var hämtar du kraft?

Det är inte bara på natten hjärnan behöver vila. För att du ska slippa hjärnstress behöver den också vila i vaket tillstånd. Dina privata viloplatser är ställen dit du kan gå för att rensa din hjärna och bara vara, utan att tänka på något särskilt, och där du inte behöver känna några krav. Var hämtar du kraft och energi under din semester? HA EN RIKTIGT, RIKTIGT TREVLIG OCH AVKOPPLANDE SEMESTER!

Veckans ledarskapstips: Allt behöver inte göras på ditt sätt!

På slutet av 80-talet var jag chef för en personalsektion i en av Stockholms kommuner. Vi var den första kommunen i Sverige, som skulle avskeda en mängd medarbetare, ca 300 personer. Inga datasystem fanns, utan två av mina personalassistenter fick sitta i kommunens förråd, där man samlade pappersakter  över de anställda. Jag hade helt klart för mig hur jag ville att det skulle gå till. När dagen kom, då de överlämnade sitt arbete till...

Veckans ledarskapstips: Bord kan skapa avstånd!

Vi är säkert många som har sett denna bild där statsöverhuvudena Putin och Macron har ett möte. Reaktionerna är likadana. Hur kan man kommunicera med varandra på ett bra sätt med detta extremt långa bord emellan varandra? Det kan man inte. Bordet på bilden uppmuntrar inte till nära samtal med gemensamma lösningar, utan snarare skapar det långa bordet ett avstånd mellan parterna. Veckans ledarskapstips är att ni som ledare funderar på var och hur...

Veckans ledarskapstips: Som ledare är du alltid ytterst ansvarig när du leder!

Under den senaste veckan har jag hållit en digital utbildning för nya chefer utifrån min bok ”Ny som chef-Ny som ledare” och fick då en del nya tankar angående ledarskap. Första dagen kom inte alla deltagare i tid, och flera ringde mig, eftersom de inte kom in på länken som uppdragsgivaren (inte jag) skickat ut. Som kursledare är jag i den situationen ansvarig både för att se till att alla deltagare får möjlighet att...

Veckans ledarskapstips: Att hantera din makt som ledare

Ordet makt är negativt laddat för de flesta. Många ledare vill vara en i gruppen och vill inte acceptera att de har makt i förhållande till sina medarbetare. Men det är viktigt att du som ledare kommer ihåg att du har en maktposition i förhållande till dem du leder. För att bli en auktoritet, så måste du få auktoritet av medarbetarna. Det är skillnad att uppfattas som auktoritär och att uppfattas som en auktoritet....