Chefskonsultens blogg

Om sådant som påverkar oss som ledare och som människor

Veckans ledarskapstips: Allt behöver inte göras på ditt sätt!

På slutet av 80-talet var jag chef för en personalsektion i en av Stockholms kommuner. Vi var den första kommunen i Sverige, som skulle avskeda en mängd medarbetare, ca 300 personer. Inga datasystem fanns, utan två av mina personalassistenter fick sitta i kommunens förråd, där man samlade pappersakter  över de anställda. Jag hade helt klart för mig hur jag ville att det skulle gå till. När dagen kom, då de överlämnade sitt arbete till...

Veckans ledarskapstips: Bord kan skapa avstånd!

Vi är säkert många som har sett denna bild där statsöverhuvudena Putin och Macron har ett möte. Reaktionerna är likadana. Hur kan man kommunicera med varandra på ett bra sätt med detta extremt långa bord emellan varandra? Det kan man inte. Bordet på bilden uppmuntrar inte till nära samtal med gemensamma lösningar, utan snarare skapar det långa bordet ett avstånd mellan parterna. Veckans ledarskapstips är att ni som ledare funderar på var och hur...

Veckans ledarskapstips: Som ledare är du alltid ytterst ansvarig när du leder!

Under den senaste veckan har jag hållit en digital utbildning för nya chefer utifrån min bok ”Ny som chef-Ny som ledare” och fick då en del nya tankar angående ledarskap. Första dagen kom inte alla deltagare i tid, och flera ringde mig, eftersom de inte kom in på länken som uppdragsgivaren (inte jag) skickat ut. Som kursledare är jag i den situationen ansvarig både för att se till att alla deltagare får möjlighet att...

Veckans ledarskapstips: Att hantera din makt som ledare

Ordet makt är negativt laddat för de flesta. Många ledare vill vara en i gruppen och vill inte acceptera att de har makt i förhållande till sina medarbetare. Men det är viktigt att du som ledare kommer ihåg att du har en maktposition i förhållande till dem du leder. För att bli en auktoritet, så måste du få auktoritet av medarbetarna. Det är skillnad att uppfattas som auktoritär och att uppfattas som en auktoritet....

Veckans ledarskapstips: Förebygg konflikter på arbetsplatsen

Jag brukar säga att det finns tre olika områden som du behöver stärka dina medarbetare i för att undvika konflikter på arbetsplatsen. -Självinsikt -Kommunikation  –Konfliktteori Självinsikt Innebär att var och en i gruppen får insikt om sig själva, hur hen kan uppfattas av andra och att det finns alternativa sätt att tolka människor omkring oss. Kommunikation Hur kommunicerar jag? Vem har jag i fokus när jag kommunicerar? Hur lyssnar jag på andra? Hur kan...

Pocketboken 69 Tips på hur du blir en hållbar ledare…….

…….säljer som bara den. Det kommer beställningar på ett flertal exemplar från bokförlaget Bokus flera gånger i veckan. Fantastiskt att veta att det på olika ställen i vårt avlånga land sitter, ligger, står en massa människor och läser just min bok. Så härligt att så många vill lära sig mer om ledarskap. Tror att jag som nästa ledarskapstips ska skriva en blogg om positiv nyfikenhet.        

Vårens kurser för Fremias medlemmar

Chefsnätverk Under våren kommer vi att starta upp ett helt nytt chefsnätverk för ledare vars föreningar/företag är medlemmar. Det kommer att bli en helt blandad grupp, med deltagare från olika verksamheter. Om du är intresserad av att delta och vill veta mer: Kontakta Carina Lätt, mobil: 070-982 04 58 el mail: carina.latt@chefskonsulten.se Det finns även två redan existerande Chefsnätverk som vänder sig till rektorer inom förskolan. Även i dessa grupper skulle vi kunna ta...

Veckans ledarskapstips: Vilket verktyg ska jag välja?

Dikt om chefsskap: Det sägs att kärleken har två sidor, varma känslor och kalla fakta. Båda två är lika viktiga för att få en relation att fungera. På samma sätt är det med ett gott chefsskap. Chefsskapet har också en mjuk och en hård sida. Den mjuka sidan är de attityder och värderingar som du som ledare förmedlar i ditt chefsskap. Den hårda sidan är de lagar, regler och rutiner som ligger till grund...

Veckans ledarskapstips: Självklart, innebär bara att det är klart för Dig själv!

Ibland när jag handleder eller coachar chefer och ledare så händer det att de berättar om någonting som de anser är självklart för dem, och de kan absolut inte förstå att medarbetaren inte ser/förstår samma sak. -Det är ju självklart, säger de! Kom ihåg att det som du ser som självklart är något som är klart för dig själv. Det behöver inte vara så att det är självklart för andra människor. Samma gäller även...

Veckans ledarskapstips: Tydlighet innebär inte att alla kommer att tycka som du!

Frågar man deltagare på ledarskapskurser vilka egenskaper som de anser vara viktigast hos en ledare, så brukar ordet ”tydlighet” alltid komma upp. Att uppfattas som tydlig av sina medarbetare innebär att man som ledare kommunicerar det som behöver kommuniceras på ett klart och tydligt sätt. Att du som ledare uppmärksammar och finslipar din förmåga till kommunikation, både vad gäller den verbala och den icke- verbala kommunikationen. Det innebär också att våga vara modig och...