Det är både roligt, utmanande och varierande att arbeta med ledarskap och få vara med och påverka utvecklingen av verksamhet och människor. Den här kursen fungerar som ett direkt stöd för dig som är ny i rollen som chef eller ledare, och bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”. Utgiven av bokförlaget Liber.

Kursen vänder sig till dig som är ny i din roll som arbetsledare eller arbetat mindre än 1 ½ år som chef eller arbetsledare. Med längre erfarenhet är du också välkommen, efter avstämning med oss.

 • Chefsrollen
 • Steget in i chefsrollen
 • Att gå från medarbetare till chef
 • Hantera förväntningar från medarbetare och ledning
 • Självkännedom och medvetenhet om det egna ledarskapet
 • Det dubbla representantskapet
 • Medarbetare
 • Arbetsgruppens psykologi
 • Kommunikation och tydlighet
 • Kommunikationsmodell för chefens typiska medarbetarsamtal
 • Leda och utveckla arbetsgruppen
 • Att förebygga och hantera konflikter
 • Chefsrollen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Prioritering, och delegering
 • Att söka stöd och hjälp och arbeta med nätverk
 • Det goda chefsskapet
 • Min syn på ledarskap – bra/dåliga exempel
 • Handlingsplaner
 • Mentorskap
 • Nätverk
 • Avslutande reflexioner – vad har jag lärt och hur vill jag utforma mitt eget personliga ledarskap
 • Personlig effektivitet och balans mellan arbete och fritid
 • Att styra vardagen som chef
 • Att arbeta effektivt
 • Att sätta gränser
 • Att prioritera privatliv
 • Personlig planering

Anmälan till kurserna görs direkt till Chefskonsultens mail, info@chefskonsulten.se. För mer informatiom och kursbroschyr maila info@chefskonsulten.se eller ring. 070-982 04 58.

Alternativ 1: Vi träffas fysiskt på IOGT (5 min från T-Centralen i Stockholm, 27 april, kl 09.00-16.00, 28 april, kl 09.00-13.00. Digitalt uppföljningsmöte, 26 maj, kl 13-16.

Alternativ 2: Vi träffas digitalt på zoom, 8 maj, kl 13.00-16.00, 9 maj, kl 09.00-12.00, 15 maj, kl 13.00-16.00 därefter ingår ett individuellt coachningssamtal efter ca en månad. Boken ”Ny som chef-Ny som ledare” ingår i kursen och skickas till deltagarna i god tid innan kursstart, så att du har tid att titta i boken innan kursen startar.

Pris: 4.000:-per kurs. I den fysiska kursen ingår för- och eftermiddagskaffe.

Sista anmälningsdag till kurserna är onsdagen den 12 april.