Jag undrar hur många gånger som jag under de senaste femton åren tänkt ”Varför ingick jag inte själv i något Chefsnätverk, då jag var anställd för att leda andra människor?” Men på den tiden var det inte lika vanligt som idag att chefer fick stöd i sin ledarroll.

Sedan många år driver Chefskonsulten tre – fyra öppna Chefsnätverk i Stockholm. Varje grupp består av sju – nio deltagare och vi träffas en halvdag i månaden.

Det senast startade Chefsnätverket består av chefer från den idéburna välfärden och igår hade vi vårt första möte för den här terminen. Det var två nya chefer i gruppen, så gruppen var ny, enligt grupputvecklingsmodellerna FIRO och IMGD.

Vi hade en helt fantastisk eftermiddag! Där vi både gick igenom ramupplägg och arbetade med olika övningar för att gruppmedlemmarna ska bli trygga både med mig, varandra och arbetsmetoderna.

Om du tycker att det är svårt att reflektera själv över din ledarroll kontakta Chefskonsulten, info@chefskonsulten.se alt tfn 070-9820458.