Jag går just nu på en utbildning för att skaffa mig nya kunskaper. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och utvecklas. Dessutom blir jag påmind om hur det är att vara deltagare i en grupp, och inte alltid vara den som leder.

Deltagarna i gruppen talar mycket om hur stressade de är och att det är därför de inte hinner med hemuppgifterna på kursen.

På ett zoom möte berättar en av kurskamraterna att han alltid skjuter upp det han ska göra till sista stund. Jag ser att alla nickar utom jag.

Det finns ett knep för att slippa den här sortens stress. Planera din tid. Ha framförhållning. Lägg upp strategier både för närmsta halvåret, månaden, veckan och dagen. När du har kontroll och översikt över vad du ska göra blir det också lättare att tacka nej eller att bortprioritera nya arbetsuppgifter. Eftersom du inte drabbas av tunnelseendet, som stress skapar.