Om du har blivit chef för dina tidigare kollegor är det viktigt att reda ut förväntningar och roller.

Chefsjobbet är ett yrke i sig, som det tar tid att lära sig. I kontakten med medarbetarna är du fr om nu ALLTID chef, vilket påverkar er kommunikation.

Minns fortfarande mannen som hade blivit chef för sina tidigare arbetskollegor. Han var mycket ledsen, då vi sågs. Han hade alltid uppskattat småsnacket i kafferummet, men nu när han kommer in i kafferummet tystnar samtalen. Under våra individuella chefssamtal förstod han vad det handlade om, och fick lättare att acceptera situationen. Att de tystnade berodde inte på honom som person, utan på att han fått en ny roll på arbetsplatsen. Han var gruppens ledare.

Köp boken ”Ny som chef – Ny som ledare”. Den ger dig en bra start i ditt ledarskap.