Start

Vårens kurser för Fremias medlemmar

Chefsnätverk Under våren kommer vi att starta upp ett helt nytt chefsnätverk för ledare vars föreningar/företag är medlemmar. Det kommer att bli en helt blandad grupp, med deltagare från olika verksamheter. Om du är intresserad av att delta och vill veta mer: Kontakta Carina Lätt, mobil: 070-982 04 58 el mail: carina.latt@chefskonsulten.se Det finns även två redan existerande Chefsnätverk som vänder sig till rektorer inom förskolan. Även i dessa grupper skulle vi kunna ta...

Veckans ledarskapstips: Vilket verktyg ska jag välja?

Dikt om chefsskap: Det sägs att kärleken har två sidor, varma känslor och kalla fakta. Båda två är lika viktiga för att få en relation att fungera. På samma sätt är det med ett gott chefsskap. Chefsskapet har också en mjuk och en hård sida. Den mjuka sidan är de attityder och värderingar som du som ledare förmedlar i ditt chefsskap. Den hårda sidan är de lagar, regler och rutiner som ligger till grund...

Veckans ledarskapstips: Självklart, innebär bara att det är klart för Dig själv!

Ibland när jag handleder eller coachar chefer och ledare så händer det att de berättar om någonting som de anser är självklart för dem, och de kan absolut inte förstå att medarbetaren inte ser/förstår samma sak. -Det är ju självklart, säger de! Kom ihåg att det som du ser som självklart är något som är klart för dig själv. Det behöver inte vara så att det är självklart för andra människor. Samma gäller även...

Veckans ledarskapstips: Tydlighet innebär inte att alla kommer att tycka som du!

Frågar man deltagare på ledarskapskurser vilka egenskaper som de anser vara viktigast hos en ledare, så brukar ordet ”tydlighet” alltid komma upp. Att uppfattas som tydlig av sina medarbetare innebär att man som ledare kommunicerar det som behöver kommuniceras på ett klart och tydligt sätt. Att du som ledare uppmärksammar och finslipar din förmåga till kommunikation, både vad gäller den verbala och den icke- verbala kommunikationen. Det innebär också att våga vara modig och...

Veckans ledarskapstips: Var personlig men inte privat

När du hushåller med dig själv som människa och som ledare innebär det att du tar ansvar för dina tankar, känslor och beteenden. Samt att du är tydlig med var dina gränser går.   TIPS Var personlig, men inte mer privat än att du vet att du kan ta ett svårt samtal med alla dina medarbetare om vad som helst.

Veckans tips: Ge medarbetarna tid för att processa nya tankar

När du som ledare lägger fram förslag på problemlösning och förbättringar till dina medarbetare, så har du säkert processat frågan under en tid. Du har tänkt och du har funderat. Både över själva problemet och hur man skulle kunna lösa det. Du kanske har diskuterat det med en överordnad chef och med vänner som också är chefer. Du har ägnat många timmar åt att fundera på det innan du presenterar lösningen på ett personalmöte....

Läs boken ”Ny som chef – Ny som ledare”

Jag blir alltid lika glad då jag kommer in på ett bibliotek och ser att någon av mina böcker ”Att coacha grupper, 69 Tips på hur du blir en hållbar ledare” eller ”Ny som chef – Ny som ledare”, Liber ligger väl synlig på en visningshylla. Jag skrev den här boken, eftersom jag tyckte att det på marknaden saknades en handbok som kunde fungera som ett direkt stöd i vardagen för dig som är...

Veckans ledarskapstips: Tala så att andra kan se dig!

Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare”, och betyder att något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Som ledare är ett av dina absolut viktigaste redskap att kunna kommunicera både med gruppen/grupperna och de enskilda personerna i gruppen/grupperna hen leder. När vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta: Ca 7 % från orden Ca 38 % från rösten Ca 55 % från kroppsspråket (Enligt forskaren Albert Mehrabian) Vilket innebär att ungefär 93...

Veckans ledarskapstips: Lär dig härbärgera dina känslor

  Som ledare behöver du alltid tillräckligt med tid på dig för att planera eller reflektera över konsekvenserna av ditt handlande. Tänk också på att du är i maktställning gentemot dina medarbetare Att kunna härbärgera sina känslor är ett av de tydligaste tecknen på personlig mognad. Att bibehålla lugnet i det egna jaget, trots stormar på utsidan. Tips: Rita en linje, med en skala från 1 – 10. Där 1 är Impulsiv och 10...

Veckans ledarskapstips: Ledarskap är en profession

Tänk igenom om du vill leda andra. I rollen som ledare måste du både vilja leda människor och bestämma. Men kom ihåg att det är medarbetarna som legitimerar ditt ledarskap eller inte. Det handlar om att du ska se dig som professionell i den rollen och acceptera att du valt att bli ledare. Tips: Acceptera att ledarskap är en profession. Reflektion: Hur ser du på ditt ledarskap? Hur ser dina medarbetare på dig?