Ny som chef – Ny som ledare (digitalt via zoom under tre halvdagar)

Dag 1: Måndagen den 17 oktober, kl 13.00 – 16.00

Dag 2: Tisdagen den 18 oktober, kl 09.00 – 12.00

Dag 3: Tisdagen den  25 oktober, kl 13.00 – 16.00

Det är både roligt, utmanande och varierande att arbeta med ledarskap och få vara med och påverka utvecklingen av verksamhet och människor. Den här kursen fungerar som ett direkt stöd för dig som är ny i rollen som chef eller ledare, och bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”. Utgiven av bokförlaget Liber. Kursen anpassas efter deltagarnas behov.

Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar och som har högst 1.5 års ledarerfarenhet. Utbildningen utgör ett ”smörgåsbord” över ledarskapet och hjälper dig att snabbt hitta din nya yrkesroll. Med längre erfarenhet är du också välkommen, efter avstämning med oss.

 • Chefsrollen
 • Steget in i chefsrollen
 • Att gå från medarbetare till chef
 • Hantera förväntningar från medarbetare och ledning
 • Självkännedom och medvetenhet om det egna ledarskapet
 • Det dubbla representantskapet
 • Medarbetare
 • Arbetsgruppens psykologi
 • Kommunikation och tydlighet
 • Kommunikationsmodell för chefens typiska medarbetarsamtal
 • Leda och utveckla arbetsgruppen
 • Att förebygga och hantera konflikter
 • Chefsrollen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Prioritering, och delegering
 • Att söka stöd och hjälp och arbeta med nätverk
 • Det goda chefsskapet
 • Min syn på ledarskap – bra/dåliga exempel
 • Handlingsplaner
 • Mentorskap
 • Nätverk
 • Avslutande reflexioner – vad har jag lärt och hur vill jag utforma mitt eget personliga ledarskap
 • Personlig effektivitet och balans mellan arbete och fritid
 • Att styra vardagen som chef
 • Att arbeta effektivt
 • Att sätta gränser
 • Att prioritera privatliv
 • Personlig planering

Pris: 4.000:- exkl moms. Boken ”Ny som chef – Ny som ledare” ingår som kurslitteratur och skickas ut till deltagarna i god tid före kursstart, så att du har tid att titta i boken innan kursen startar.

I kursen ingår också ett enskilt chefscoachningssamtal.

För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten.se eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Anmälan görs direkt till Chefskonsulten på mailadress info@chefskonsulten.se eller till Carina Lätt, tfn: 070-982 04 58. Sista anmälningsdag är fredagen den 7 oktober, men anmäl dig gärna i så god tid som möjligt,

Ledarskap och personlig utveckling – Hur jag kan utveckla mitt ledarskap (Två heldagar då vi ses i grupp. Högst 7 deltagare.)

När:            Torsdagen den 20 – Fredagen den 21 oktober.

Tid:             09.00 – 16.00

Var:            IOGT, Klara södra kyrkogata 20,  Stockholms innerstad.

Under kursen kommer du att lära dig hur du kan använda dina personliga styrkor för att utveckla ditt ledarskap och bli en hållbar ledare. Kursen bygger på kursledarens bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”. Boken ingår som kurslitteratur och skickas ut till deltagarna i god tid före kursstart.

Kursen är upplevelsebaserad och kräver att du antingen genomgått en kurs för nya chefer eller har varit ledare under minst ett år och skaffat dig erfarenheter i ditt ledarskap. Målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper avseende ditt eget ledarskap och utveckla ditt personliga ledarskap för att bli en hållbar ledare.

 • Jag som ledare
 • Min personliga ledarstil
 • Hur andra uppfattar mig som ledare
 • Självkännedom som verktyg i min ledarutveckling
 • Tankens kraft
 • Coachning i utveckling av individer och grupper
 • Kommunikation – ledarens främsta verktyg
 • Konflikthantering och min egen stil som problemlösare
 • Hur jag kan utvecklas vidare i mitt personliga ledarskap
 • Övergripande planering och reflektion

Pris: 4.000:- exkl moms. Boken ”69 tips på hur du blir en hållbar ledare” ingår som kurslitteratur och skickas ut till deltagarna i god tid före kursstart, så att du har tid att titta i boken innan kursen startar.

I kursen ingår också ett enskilt chefscoachningssamtal. För- eftermiddagskaffe och lunch ingår.

För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten.se eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Anmälan görs direkt till Chefskonsulten på mailadress info@chefskonsulten.se eller till Carina Lätt, tfn: 070-982 04 58. Sista anmälningsdag är fredagen den 7 oktober, men anmäl dig gärna i så god tid som möjligt,

 

Kursledare för båda kurserna:

Carina har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet från grupper i olika storlek (3 – 28 personer), erfarenhet från ledande position inom förskola och gymnasieskola, samt erfarenhet som utvecklingsledare för chefer i företag och offentlig sektor. Hon är beteendevetare, med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi, internationellt certifierad coach samt utbildad inom olika dramatekniker. Hon har genomfört ledarskapsutbildningar för Fremia (fd KFO och IDEA) sedan år 2006, samt ett antal utbildningar för Ledarna och de stora utbildningsföretagen.

För mer information maila info@chefskonsulten.se eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Anmälan görs direkt till Chefskonsulten på mailadress info@chefskonsulten.se eller till Carina Lätt, tfn: 070-982 04 58. Sista anmälningsdag är fredagen den 7 oktober, men anmäl dig gärna i så god tid som möjligt,