Plötsligt i början av mars 2020 förändrades livet för oss alla. Världen drabbades av en pandemi. De flesta länder gjorde en ”lockdown”, men Sverige gick sin egen väg med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Ingen vet hur länge vi kommer att behöva begränsa hur vi lever, men vad vi vet är att vi alla mer eller mindre både privat och arbetsmässigt blivit påverkade av pandemin.
Världen är inte på väg att gå under, men det är dags att utvärdera hur pandemin påverkat oss under gång. Nutid: Vad gör vi idag annorlunda? Vad av det känns bra och vad känns inte bra, och bör tas bort? Hur har verksamheten, arbetsgruppen och vi som enskilda individer påverkats, både negativt och positivt? Dåtid: Är det något vi brukar göra, som vi inte har gjort på grund av pandemin? Något vi valt bort eller inte hunnit med. Något som känns så pass viktigt att vi vill prioritera det framöver. Framtid: Vad har vi lärt oss sedan vi drabbades, både positivt och negativt? Hur vill vi att verksamheten ska byggas upp framöver utifrån våra nya lärdomar?
Om ni behöver en erfaren moderator, kontakta Chefskonsulten, Carina Lätt  telefonnummer: 070-982 04 58, alternativt mail: info@chefskonsulten.se . Chefskonsulten kan komma och leda samtalet direkt på arbetsplatsen. Lovar er ett par spännande och givande timmar tillsammans.