När du hushåller med dig själv som människa och som ledare innebär det att du tar ansvar för dina tankar, känslor och beteenden. Samt att du är tydlig med var dina gränser går.

 

TIPS

Var personlig, men inte mer privat än att du vet att du kan ta ett svårt samtal med alla dina medarbetare om vad som helst.