Frågar man deltagare på ledarskapskurser vilka egenskaper som de anser vara viktigast hos en ledare, så brukar ordet ”tydlighet” alltid komma upp.

Att uppfattas som tydlig av sina medarbetare innebär att man som ledare kommunicerar det som behöver kommuniceras på ett klart och tydligt sätt. Att du som ledare uppmärksammar och finslipar din förmåga till kommunikation, både vad gäller den verbala och den icke- verbala kommunikationen.

Det innebär också att våga vara modig och inse att ju tydligare du är desto fler personer kommer att ha åsikter om dig, och även om alla medarbetare vill ha en tydlig chef, så kommer inte alltid alla att hålla med dig.