När du som ledare lägger fram förslag på problemlösning och förbättringar till dina medarbetare, så har du säkert processat frågan under en tid. Du har tänkt och du har funderat. Både över själva problemet och hur man skulle kunna lösa det. Du kanske har diskuterat det med en överordnad chef och med vänner som också är chefer. Du har ägnat många timmar åt att fundera på det innan du presenterar lösningen på ett personalmöte.

Vad du vid presentationen inte tänker på är att medarbetarna inte har varit med om samma process som du. De ställs för ett färdigt förslag. Klart att du kan få kraftiga reaktioner. För när du lägger fram förslaget på mötet, så glömmer du att det är första gången medarbetarna hör förslaget.

TIPS

Fundera över hur mycket tid du har lagt ner för att komma fram till ditt förslag, och ge sedan medarbetarna möjlighet att processa frågan, minst lika lång tid som det tog för dig att processa fram en lösning.

Tipset finns att finna i min bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”