Ibland när jag handleder eller coachar chefer och ledare så händer det att de berättar om någonting som de anser är självklart för dem, och de kan absolut inte förstå att medarbetaren inte ser/förstår samma sak. -Det är ju självklart, säger de!

Kom ihåg att det som du ser som självklart är något som är klart för dig själv. Det behöver inte vara så att det är självklart för andra människor.

Samma gäller även tvärsom. Det som är självklart för någon av dina medarbetare kanske inte är självklart för dig.

Tips!

Försök  träna på att se saker utifrån olika perspektiv och olika infallsvinklar