Ledarskap som innefattar såväl verksamhet som medarbetare innebär dubbla roller , att vara både chef och ledare. Vilket är två helt olika roller, som du behöver lära dig att skilja på.

Ledningen utser dig till chef. Du tillhör ledningssystemet och är arbetsgivarens representant. Ditt uppdrag är att se till att verksamhetsmålen uppnås, oavsett på vilken chefsnivå du är.

När du är chef över en grupp medarbetare förväntas du också vara ledare för dem.

Sedan är det upp till medarbetarna att legitimera ditt ledarskap. Det handlar om hur de som grupp och som enskilda personer uppfattar ditt sätt att vara och hur du påverkar dem.

Skillnaden mellan chef- och ledarskap är att chefskap är en position medan ledarskap är en relation.

Tips

Fundera över vad du gör för att dina medarbetare ska vilja bli ledda av dig.