rawpixel

”Vi slutar inte leka för att vi blir gamla, vi blir gamla för att vi slutar leka”  Arne Ness

Enligt den senaste hjärnforskningen bildar hjärnan nya celler hela tiden. De celler du redan har kan, om du tränar dem, sträcka ut nya långa armar och få kontakt med andra nervceller, som gör dem mer effektiva och mer kreativa. Du kan alltså hålla hjärnan i trim hela livet genom att uppleva nya saker och utsätta dig för nya utmaningar.

Även en lagom dos dataspelande har en kreativ potential. Datorspel ger många lekmöjligheter, komplexitet, dynamik, oförutsägbarhet och överraskningar. Att spela ett dataspel tillsammans är också ett sätt att hålla kontakt med ”gamla” vänner. Något den yngre generationen som flyttar till andra städer har upptäckt.

Observera dock, lagom dos! För tiden är begränsad och väljer du något, så väljer du samtidigt bort något annat!