Ny som chef – Ny som ledare (Två dagar)

(Ny kurs som vänder sig både till chefer/ledare med personalansvar inom förskola/skola och vård och omsorg).

Stockholm, 26 – 27 september

Kursen vänder sig till Dig som har personalansvar och vill utveckla Ditt ledarskap.  Utbildningen utgörs av ett ”smörgåsbord” över ledarskapet och hjälper dig att snabbt hitta din nya yrkesroll. Kursen bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”. Gruppen kommer att bestå av högst 18 deltagare och upplägget kommer att skräddarsys utifrån boken och deltagarnas personliga behov.

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Alexandra Åman på KFO, tfn: 08-702 54 02, mail: alexandra.aman@kfo.se. För mer information och kursbroschyr maila: info@chefskonsulten.se, eller ring Carina Lätt på tfn: 070-9820458. Kostnad: 4.000:-,  exkl. moms. För-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial ingår. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog.

 

Ny som chef (Två dagar)

Malmö, 7 – 8 oktober

Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar och som har högst 1.5 års ledarerfarenhet. Utbildningen utgörs av ett ”smörgåsbord” över ledarskapet och hjälper dig att snabbt hitta din nya yrkesroll. Kursen bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”.

Kursen är utformad inom tre delområden:

 • Ledarrollen
 • Arbetsgruppen
 • Personlig effektivitet och balans mellan jobb och fritid

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Alexandra Åman på KFO, tfn: 08-702 54 02, mail: alexandra.aman@kfo.se. För mer information och kursbroschyr maila: info@chefskonsulten.se, eller ring Carina Lätt på tfn: 070-9820458. Kostnad: 4.000:-,  exkl. moms. För-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial ingår. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog. Om du redan gått denna kurs eller på annat sätt skaffat dig dessa kunskaper, så rekommenderar jag dig istället någon av nedanstående kurser inom ledarskapsområdet.

Ledarskap och personlig utveckling (Två dagar)

Göteborg, 21 -22 oktober                   Stockholm, 18 -19 november

Det här är en utbildning som ger dig perspektiv på dig själv i din ledarroll. Utbildningen bygger på kursledarens bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”, och ingår som kursmaterial.

Innehåll

 • Vem är jag som ledare?
 • Hur ser andra på mig som ledare?
 • Självkännedom som verktyg i min ledarutveckling.
 • Coachning i utveckling av individer och grupper.
 • Konflikthantering och min egen stil som konfliktlösare.
 • Hur jag kan utvecklas vidare i mitt personliga ledarskap.
 • Övergripande planering och reflektion.

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Camilla Andersson på KFO, tfn: 08-702 54 31, mail: camilla.andersson@kfo.se. Kostnad: 4.000:-,  inkl för-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog.

 

Professionell chefshandledning för rektorer inom förskola och skola, som är medlemmar i KFO

KFOs öppna chefshandledningsgrupper startade 2006, och I Stockholm finns det idag tre öppna chefshandledningsgrupper för förskolechefer och rektorer, som träffas en halvdag per månad. Två av grupperna vänder sig till verksamheter med färre än 10 medarbetare och en grupp vänder sig till verksamheter med fler än 10 medarbetare alt AB. Vi träffas alltid i IOGTs lokaler vid T-centralen, så det är möjligt att delta även om du kommer långväga ifrån. Kontakta Chefskonsulten för broschyr och mer information. Kostnad 3.500:- exkl moms för höstens fyra halvdagar. Anmälan Carina Lätt, tfn: 070-9820458 , mail: carina.latt@chefskonsulten.se

 

Kostnadsfri HR rådgivning för KFO medlemmar

Chefskonsulten har HR-avtal med KFO, vilket innebär att du som medlem alltid kostnadsfritt under 30 minuter kan rådfråga Chefskonsulten i alla sorters personalfrågor. Chefskonsulten erbjuder KFOs medlemmar hjälp med individuell coachning, styrelsestöd, verksamhets, arbetsgruppsutveckling, gruppcoachning och konflikthantering.

Chefskonsultens Öppna Kurser-FörAlla

Från Jag till Vi! – Ledarskap och personlig utveckling – 3.0     28 – 29 oktober. Ny kurs!

Efterfrågan av en ny kurs i ledarskap har växt sig allt starkare under åren, och nu är den här, för andra året i rad.

Kursen följer upplägget av Chefskonsultens ledarskapsutbildningar på följande sätt; Del 1: Ny som chef, är ett ”smörgåsbord” över ledarskapet (DET). Del 2: Ledarskap och personlig utveckling, är en kurs som låter dig fokusera på ditt personliga ledarskap (JAG). Del 3: Från Jag till Vi!, kommer att fokusera på dig som ledare och arbetslaget/arbetslagen (VI). Utgångspunkten kommer att vara kommunikation, och bl a kommer Karin Holmqvist som är retoriker att ansvara för en halvdag. För att anmäla dig till denna kurs måste du ha gått kursen ”Ledarskap och personlig utveckling”, eller skaffat dig kunskaper och insikter om ditt personliga ledarskap på något annat sätt.

 • Plats: Blecktornet, Södermalm, Stockholm
 • Kursdatum: 28 – 29 oktober
 • Kostnad: 5.000;. Rabatt: 1.000:- för KFO, Montessoriförbundet och Ledarnas medlemmar. Sista anmälningsdag onsdagen den  25 september.

Anmälan görs direkt till Chefskonsultens mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten.se eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Observera att samtliga nedanstående utbildningar kan erbjudas alla och 
genomföras lokalt vid förfrågan - Ring Chefskonsulten för mer information!

Den årliga gemensamma fortbildningsdagen för kooperativen – 24 oktober i Stockholm

Kl 12-30 – 18.00

Vi inleder med en gemensam hemlagad lunch!

Den gemensamma Fortbildningsdagen innebär att pedagoger från 5 – 7 enskilda förskolor träffas under gemytliga former för idéutbyte och kunskapsutveckling. De mindre förskolorna kan skicka samtlig personal, om de är 10 deltagare eller färre. De större verksamheterna kan välja att antingen skicka någon enstaka avdelning alt, skicka förskolechefen och samtliga förskollärare, max 10 delltagare. Dessa kan efter Fortbildningsdagen ta med sig de nyvunna kunskaperna och insikterna för att sedan arbeta vidare direkt i verksamheten (två-stegs-raket).

Som vanligt på Fortbildningsdagarna arbetar vi med inspiration från John Steinbergs cafémodell vid Fortbildning, som förutom intressanta tema består av mycket mys, ”fika” och godsaker. De tre tema som diskuteras bestämmer deltagande verksamheter om innan Fortbildningsdagen.

Kostnad: 1.000:-/deltagare inkl lunch.

Anmälan görs direkt till Chefskonsulten mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten eller ring mig på telefonnummer: 070-982 04 58.

 

Praktisk retorik för förskolechefer  4 – 5 november.

Som chef ställs man ofta inför att tala till och med olika grupper, det kan vara arbetslag, föräldrar, styrelse, kommunen…..Det kan handla om att infpormera, presentera, motivera eller övertyga. De flesta har goda sakkunskaper – det är därför man blivit chef – men många känner att de saknar kunskap i hur de ska få fram det på det sätt de vill.

Hur övertygas människor? Varför fungerar något i en grupp men inte i en annan? Varför lyssnar man på en person men inte på andra? Detta är frågor som retoriken arbetat med sedan de gamla grekerna och har en arbetsmodell att erbjuda

Deltagarantalet är begränsat till 18 personer och vi jobbar i grupper för att var och en ska få så mycket tid som möjligt till övning.

Två kursledare: Karin Holmqvist, retoriker (Tanketal) och Carina Lätt, beteendevetare.

Plats:           Blecktornet, Södermalm, Stockholm

Kursdatum:  4 – 5 november.

Kostnad:      6.000;. Rabatt: 1.000:- för KFO, Montessoriförbundet och Ledarnas medlemmar. Sista anmälningsdag onsdagen den 2 oktober.

Anmälan görs direkt till Chefskonsultens mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten eller ring mig på telefonnummer 070-9820458.

Läs mer på www.chefskonsulten.se