Fakta ger kuskap!

Chefskonsultens chefsnätverk och kurser på KFO våren 2018

– ”Hög kvalité till låga kostnader!”

Ny som chef (2 dagar)

Göteborg, 16 – 17 april              Stockholm, 14 – 15 maj

Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar och som har högst 1.5 års ledarerfarenhet. Utbildningen utgörs av ett ”smörgåsbord” över ledarskapet och hjälper dig att snabbt hitta din nya yrkesroll. Kursen bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”.

Kursen är utformad inom tre delområden:

 • Ledarrollen
 • Arbetsgruppen
 • Personlig effektivitet och balans mellan jobb och fritid

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Camilla Andersson på KFO, tfn: 08-702 54 31, mail: camilla.andersson@kfo.se. Kostnad: 4.000:-,  inkl för-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog. Om du redan gått denna kurs eller på annat sätt skaffat dig dessa kunskaper, så är nedanstående kurs mer lämplig:

Ledarskap och personlig utveckling (2 dagar)

Malmö, 25 -26 april                       Stockholm, 22 – 23 maj

Det här är en utbildning som ger dig perspektiv på dig själv i din ledarroll. Utbildningen bygger på kursledarens bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”, och ingår som kursmaterial.

Innehåll

 • Vem är jag som ledare?
 • Hur ser andra på mig som ledare?
 • Självkännedom som verktyg i min ledarutveckling.
 • Coachning i utveckling av individer och grupper.
 • Konflikthantering och min egen stil som konfliktlösare.
 • Hur jag kan utvecklas vidare i mitt personliga ledarskap.
 • Övergripande planering och reflektion.

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Camilla Andersson på KFO, tfn: 08-702 54 31, mail: camilla.andersson@kfo.se. Kostnad: 4.000:-,  inkl för-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog.

Förhandsinformation om planering av gemensam Fortbildningsdag för personalgrupperna inom förskoleverksamheterna aug/sept

Heldagen kommer att vara i Stockholm och innebär att pedagoger från 5 – 7 förskolor träffs under gemytliga former för idéutbyte och kunskapsutveckling. De mindre förskolorna kan skicka samtlig personal, om de är 10 deltagare eller färre. De större verksamheterna kan välja att antingen skicka någon/några enstaka avdelningar alt skicka förskolechefen och samtliga förskollärare, gräns 10 förskollärare/verksamhet. Dessa kan efter Fortbildningsdagen ta med sig de nyvunna kunskaperna och insikterna och implementera dem på arbetsplatsen.

Intresseanmälan, som inte är bindande, kan göras till Carina Lätt per mail: info@chefskonsulten.se. Vill du veta mer, ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Som vanligt på Fortbildningsdagarna arbetar vi med inspiration från John Steinbergs Cafémodell, som förutom diskussioner om intressanta teman består av mycket mys, kaffe och godsaker.

OBSERVERA ATT SAMTLIGA UTBILDNINGAR ÄVEN KAN GENOMFÖRAS LOKALT VID FÖRFRÅGAN – RING CHEFSKONSULTEN!

Professionell Chefshandledning – Chefsforum – för förskolechefer och rektorer

I Stockholm finns det idag genom KFO fyra öppna chefshandledningsgrupper för förskolechefer och rektorer, som träffas en halvdag per månad. Tre grupper vänder sig till verksamheter med färre än 10 medarbetare och en grupp vänder sig till verksamheter med fler än 10 medarbetare alt AB. Vi träffas alltid i IOGTs lokaler vid T-centralen, så det är möjligt att delta även om du kommer långväga ifrån. Kontakta Chefskonsulten för broschyr och mer information. Kostnad 4.000:- exkl moms för vårens fem halvdagar. Vi ses alltid kl 13.00 – 16.00.

Kostnadsfri HR rådgivning för KFO medlemmar

Chefskonsulten har HR-avtal med KFO, vilket innebär att du som medlem alltid kostnadsfritt under 30 minuter kan rådfråga Chefskonsulten i alla sorters personalfrågor. Chefskonsulten erbjuder KFOs medlemmar hjälp med individuell coachning, styrelsestöd, verksamhets, arbetsgruppsutveckling, gruppcoachning och konflikthantering.

REKOMMENDERA GÄRNA CHEFSKONSULTEN TILL MEDLEMMAR I DITT LOKALA NÄTVERK!

Chefskonsultens Öppna Kurser 2018

 

Lär dig grunderna i coachande ledarskap (2 dagar)

Stockholm, 18 – 19 juni

Att använda coachning som metod i ledarskapet är fantastiskt! Därför erbjuder jag dig en intensivutbildning där du får såväl teori som praktik i hur du kan använda dig av coachning både i arbetet och privat.

Utbildningen ger dig en tydlig och enkel process att följa, effektiva verktyg att använda och praktisk träning av dina nyvunna färdigheter.

 • Plats: Söders Mötesrum, Stockholm
 • Kursdatum: 18 – 19 juni
 • Kostnad: 5.000:- (Rabatt 1.000:- för KFO och LEDARNAS medlemmar).

Anmälan: Senast den 11 maj till Carina Lätt, tfn: 070-982 04 58, mail: info@chefskonsulten.se

Aktiva metoder i det coachande arbetet (2 dagar)

Stockholm, 15 – 16 november

Under första delen av 2018 räknar jag med att erhålla min examen som psykodramatiker. Inför det är min plan att färdigställa min bok ”Aktiva metoder i det coachande arbetet” och erbjuda kurser utifrån boken.

Kursen vänder sig till samtliga som är intresserade av att lära sig mer om aktiva metoder i det coachande arbetet. Det räcker inte att bara ”snacka”. Kunskap och insikt måste komma genom såväl ”knopp som kropp”.

 • Plats: Blecktornet, Södermalm
 • Kursdatum: 15 16 november
 • Kostnad: 5.000:-  Rabatt 1.000:- för KFO och LEDARNAS medlemmar.

Anmälan görs direkt till Chefskonsultens mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsultens eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58. Sista anmälningsdag 12 oktober,

Från Jag till Vi! – Ledarskap och personlig utveckling (2 dagar)

Efterfrågan av en ny kurs i ledarskap har växt sig allt starkare under åren, och nu är den här. Kursen följer upplägget av Chefskonsultens ledarskapsutbildningar på följande sätt; Del 1: Ny som chef, är ett ”smörgåsbord” över ledarskapet (DET). Del 2: Ledarskap och personlig utveckling, är en kurs som låter dig fokusera på ditt personliga ledarskap (JAG). Del 3: Från Jag till Vi!, kommer att fokusera på dig som ledare och arbetslaget/arbetslagen (VI). Utgångspunkten kommer att vara kommunikation, och bl a kommer Karin Holmqvist som är retoriker att ansvara för en halvdag. För att anmäla dig till denna kurs måste du ha gått kursen ”Ledarskap och personlig utveckling”, eller skaffat dig kunskaper och insikter om ditt personliga ledarskap på något annat sätt.

 • Plats: Blecktornet, Södermalm, Stockholm
 • Kursdatum: 26 – 27 november
 • Kostnad: 5.000;. Rabatt: 1.000:- för KFO och LEDARNAS medlemmar. Sista anmälningsdag fredagen den 19 oktober.

Anmälan görs direkt till Chefskonsultens mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten.se eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Läs mer på www.chefskonsulten.se