Fakta ger kuskap!

Chefskonsultens chefsnätverk och kurser hösten 2018

– ”Hög kvalité till låga kostnader!”

 

Chefskonsultens Öppna Kurser

 

Från Jag till Vi! – Ledarskap och personlig utveckling (2 dagar)    Ny kurs!

Efterfrågan av en ny kurs i ledarskap har växt sig allt starkare under åren, och nu är den här. Kursen följer upplägget av Chefskonsultens ledarskapsutbildningar på följande sätt; Del 1: Ny som chef, är ett ”smörgåsbord” över ledarskapet (DET). Del 2: Ledarskap och personlig utveckling, är en kurs som låter dig fokusera på ditt personliga ledarskap (JAG). Del 3: Från Jag till Vi!, kommer att fokusera på dig som ledare och arbetslaget/arbetslagen (VI). Utgångspunkten kommer att vara kommunikation, och bl a kommer Karin Holmqvist som är retoriker att ansvara för en halvdag. För att anmäla dig till denna kurs måste du ha gått kursen ”Ledarskap och personlig utveckling”, eller skaffat dig kunskaper och insikter om ditt personliga ledarskap på något annat sätt.

 • Plats: Blecktornet, Södermalm, Stockholm
 • Kursdatum: 26 – 27 november
 • Kostnad: 5.000;. Rabatt: 1.000:- för KFO och LEDARNAS medlemmar. Sista anmälningsdag fredagen den 19 oktober.

Anmälan görs direkt till Chefskonsultens mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten.se eller ring Carina Lätt på telefonnummer: 070-982 04 58.

Observera att samtliga nedanstående utbildningar kan erbjudas alla och genomföras lokalt vid förfrågan - Ring Chefskonsulten för mer information!

Gemensam Fortbildningsdag för de enskilda förskolorna – Torsdagen den 11 oktober i Stockholm

Kl 12-30 – 18.00

Vi inleder med en gemensam hemlagad lunch!

Den gemensamma Fortbildningsdagen innebär att pedagoger från 5 – 7 enskilda förskolor träffas under gemytliga former för idéutbyte och kunskapsutveckling. De mindre förskolorna kan skicka samtlig personal, om de är 10 deltagare eller färre. De större verksamheterna kan välja att antingen skicka någon enstaka avdelning alt, skicka förskolechefen och samtliga förskollärare, max 10 dekltagare. Dessa kan efter Fortbildningsdagen ta med sig de nyvunna kunskaperna och insikterna för att sedan arbeta vidare direkt i verksamheten (två-stegs-raket).

Som vanligt på Fortbildningsdagarna arbetar vi med inspiration från John Steinbergs cafémodell vid Fortbildning, som förutom intressanta tema består av mycket mys, ”fika” och godsaker. De tre tema som diskuteras bestämmer deltagande verksamheter om innan Fortbildningsdagen.

Kostnad: 1.000:-/deltagare inkl lunch.

Anmälan görs direkt till Chefskonsulten mail: info@chefskonsulten.se. För mer information och kursbroschyr maila info@chefskonsulten eller ring mig på telefonnummer: 070-982 04 58.

Chefskonsultens kurser på KFO

Ny som chef (2 dagar)

Malmö, 22 – 23 oktober              Stockholm, 12 – 13 november

Kursen vänder sig till dig som är chef med personalansvar och som har högst 1.5 års ledarerfarenhet. Utbildningen utgörs av ett ”smörgåsbord” över ledarskapet och hjälper dig att snabbt hitta din nya yrkesroll. Kursen bygger på kursledarens bok ”Ny som chef – Ny som ledare”.

Kursen är utformad inom tre delområden:

 • Ledarrollen
 • Arbetsgruppen
 • Personlig effektivitet och balans mellan jobb och fritid

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Camilla Andersson på KFO, tfn: 08-702 54 31, mail: camilla.andersson@kfo.se. Kostnad: 4.000:-,  inkl för-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog. Om du redan gått denna kurs eller på annat sätt skaffat dig dessa kunskaper, så är nedanstående kurs mer lämplig:

Ledarskap och personlig utveckling (2 dagar)

Göteborg, 15 – 16 oktober                     Stockholm, 19 – 20 november

Det här är en utbildning som ger dig perspektiv på dig själv i din ledarroll. Utbildningen bygger på kursledarens bok ”69 Tips på hur du blir en hållbar ledare”, och ingår som kursmaterial.

Innehåll

 • Vem är jag som ledare?
 • Hur ser andra på mig som ledare?
 • Självkännedom som verktyg i min ledarutveckling.
 • Coachning i utveckling av individer och grupper.
 • Konflikthantering och min egen stil som konfliktlösare.
 • Hur jag kan utvecklas vidare i mitt personliga ledarskap.
 • Övergripande planering och reflektion.

Anmälan till kursen görs på KFOs hemsida, eller till Camilla Andersson på KFO, tfn: 08-702 54 31, mail: camilla.andersson@kfo.se. Kostnad: 4.000:-,  inkl för-eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial. Mer information om kursen finner du på  www.chefskonsulten.se, alt i KFOs kurskatalog.

Professionell Chefshandledning – Chefsforum – för förskolechefer och rektorer

I Stockholm finns det idag genom KFO fyra öppna chefshandledningsgrupper för förskolechefer och rektorer, som träffas en halvdag per månad. Två grupper vänder sig till verksamheter med färre än 10 medarbetare och en grupp vänder sig till verksamheter med fler än 10 medarbetare alt AB. Vi träffas alltid i IOGTs lokaler vid T-centralen, så det är möjligt att delta även om du kommer långväga ifrån. Kontakta Chefskonsulten för broschyr och mer information. Kostnad 3.200:- exkl moms för höstens fyra halvdagar.

Kostnadsfri HR rådgivning för KFO medlemmar

Chefskonsulten har HR-avtal med KFO, vilket innebär att du som medlem alltid kostnadsfritt under 30 minuter kan rådfråga Chefskonsulten i alla sorters personalfrågor. Chefskonsulten erbjuder KFOs medlemmar hjälp med individuell coachning, styrelsestöd, verksamhets, arbetsgruppsutveckling, gruppcoachning och konflikthantering.