Chefsnätverk

Under våren kommer vi att starta upp ett helt nytt chefsnätverk för ledare vars föreningar/företag är medlemmar. Det kommer att bli en helt blandad grupp, med deltagare från olika verksamheter. Om du är intresserad av att delta och vill veta mer: Kontakta Carina Lätt, mobil: 070-982 04 58 el mail: carina.latt@chefskonsulten.se

Det finns även två redan existerande Chefsnätverk som vänder sig till rektorer inom förskolan. Även i dessa grupper skulle vi kunna ta emot enstaka nya deltagare.

Digital kurs: Ny som chef-Ny som ledare

Kursen behandlar det viktigaste som du som nybliven chef eller ledare behöver känna till och lära dig:

Antingen:

16 mars, kl 13-16, 17 mars, kl 9-12 och 23 mars, kl 13-16

eller

2 maj, kl 13-16, 4 maj, l 9-12 och 9 maj, kl 13-16

Anmälan görs på Fremias hemsida www.fremia.se

Digital kurs: Hållbart ledarskap – Hur jag kan utveckla mitt ledarskap

Under kursen kommer du att lära dig hur du kan använda dina personliga styrkor för att utveckla ditt ledarskap och bli en hållbar ledare:

29 mars, kl 13-16, 30 mars, kl 9-12, 5 april, kl 13-16.

Anmälan görs på Fremias hemsida www.fremia.se