När den nya hemsidan är klar har vi kommit en bit in på hösten. De fyra öppna chefsnätverken för förskolechefer och rektorer inom KFO har startat upp. Är du intresserad, så finns det några lediga platser, och det är möjligt att delta en gång kostnadsfritt, innan du bestämmer dig. Vi träffas alltid i Stockholm, nära Centralstationen. Intresserad, hör av dig!

I slutet av oktober åker jag till Trollhättan och genomför en sluten tvådagarsutbildning för chefer och ledare på ett skolföretag. Därefter, den 18 november genomför jag en gemensam Fortbildningsdag för olika förskolor i Stockholm.

Den 21-22 november är det dags för KFO utbildningen Ny som chef i Stockholm. Utbildningen ger dig ett antal verktyg och träning, samt hjälper dig att hitta din nya yrkesroll. Du blir tryggare genom att träna ett antal grundläggande chefsverktyg och lära dig mer om hur du fungerar som ledare. Kursen utgår ifrån min bok Ny som chef – Ny som ledare. Anmälan görs på KFOs hemsida.

Den 28 – 29 november genomför jag kursen Ledarskap och personlig utveckling. På den utbildningen är det du som ledare som är i fokus. Till skillnad från kursen Ny som chef, som mer är ett ”smörgåsbord”, där nya ledare har möjlighet att få bekanta sig med de olika delarna som ingår i ledarskapet. Kursen Ledarskap och personlig utveckling utgår från min pocketbok 69 tips på hur du blir en hållbar ledare.

För att anmäla dig till kursen bör du antingen ha gått utbildningen Ny som chef, någon annan grundläggande chefsutbildning alternativt varit ledare under minst 1 ½ år. Anmälan görs på KFOs hemsida.

Samtliga dessa utbildningar återkommer varje termin, och kan även genomföras lokalt vid förfrågan.