Alla vill vi ha ”Tydlighet” från den som leder oss.

Om man frågar chefer vilka egenskaper som är viktigast hos en ledare kommer tydlighet alltid upp som en av de viktigaste faktorerna. Frågan är vad som hindrar oss ledare från att vara tydliga. Här kommer de olika faktorerna som jag kommit fram till: -Konflikträdsla. -Problem i mitt privatliv. -Dålig kommunikation. -Inte tillräckligt förberedd. -Saknar bra struktur/ och rutiner i uppdraget. -Uttrycker mig vagt. –Att jag inte inser att jag är i maktposition gentemot de...