Livet är inte hur du har det, utan hur du tar det

Ibland sätter dina tankar, känslor och beteenden krokben för dig. Men det handlar också om oförutsedda händelser, som du är tvungen att snabbt försöka finna för dig, bra förhållningssätt. Under våren kommer min första skönlitterära bok komma ut. Titel ”Jag ska visst inte dö…ännu. Nu, mer än tre år senare är det nästan ofattbart att Eva ännu lever, efter att ha drabbats av svåra sjukdomar, som näst intill tog livet av henne. Vem hade...