Chefskonsultens logotype

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 Stockholm
info@chefskonsulten.se

"Jag är mycket nöjd med utbildningen. Fylld av nya krafter och energi, tack vare ett bra och väl avvägt upplägg, samt en mycket kompetent och lyhörd Carina, som med varm och fast hand lotsat oss dessa två dagar."

   

"Carina, du är fantastisk, som har så otroligt mycket kunskap i ämnet  och även kan förändra och anpassa ett kursupplägg här och nu just efter gruppens behov."

Kursdeltagare

Ledarutbildningar

"Jag kom till kursen med ganska höga förväntningar,
och går hem mer än nöjd. Upplägget var jättebra!"


Chefskonsulten erbjuder utbildningar inom ledarskap för såväl nya som erfarna ledare. Varje utbildning läggs upp i samråd med uppdragsgivaren för att deltagarna ska få nya kunskaper och erfarenheter som de kan tillämpa i vardagen.

Flertalet av Chefskonsultens ledarutbildningar erbjuds regelbundet inom arbetsgivarorganisationen KFO och meddelas på deras webbplats.

Ett antal utbildningar erbjuds även som öppna kurser vilka annonseras ut i bloggen.

Läs boken 69 tips på hur du blir en hållbar ledare! Här kan du se ett videoklipp från en föreläsning utifrån boken, som kan beställas här.

Chefskonsulten erbjuder:

Ny som chef

Utbildningen hjälper Dig att hitta Din nya yrkesroll. Du blir tryggare genom att under två dagar få träna ett antal grundläggande chefsverktyg och lära känna hur du själv fungerar som ledare.

Ledarskap för erfarna chefer - hållbart ledarskap

Utbildningen vänder sig till Dig som är en erfaren chef med någon form av personalansvar.  Du utvecklas i din ledarroll, genom att under två intensiva dagar fokusera på ditt personliga ledarskap.

Arbetslagsledarutbildning

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och förståelse för ledarrollen, arbetslagsledarens roll och hur ett ledarskap påverkar verksamheten. Arbetslagsledarna kommer under utbildningsdagarna att ha möjlighet att identifiera starka och svaga sidor hos sig själva för att kunna utveckla det egna ledarskapet.

Utbildningen riktar sig i dag till arbetslagsledare inom skolan. Kontakta gärna Chefskonsulten om du är intresserad av att vi utvecklar en arbetslagsledarutbildning inom ditt område.

Det svåra samtalet

Alla måste vi ibland genomföra besvärliga eller svåra samtal. Denna kurs lär dig metoder och konkreta tips, så att du kan agera på ett konstruktivt sätt när du måste diskutera något av känslig eller besvärlig natur.

Konflikthantering

Onödiga konflikter tar stor energi från arbetet. För att framgångsrikt hantera konflikter behövs teoretiska kunskaper och praktiska metoder. Genom att lära sig hur och varför konflikter uppstår kan man lättare ta itu med dem på ett tidigt stadium.

Coachande ledarskap - Lär dig grunderna i coachning

En tvådagars intensivutbildning där du får både teori och praktik i hur du som chef kan använda dig av coachning i ditt ledarskap. Utbildningen ger dig en tydlig och enkel process att följa, effektiva verktyg att använda och praktisk träning av dina nyvunna färdigheter.

Lär dig att coacha grupper

Utbildningen vänder sig både till dig som är ledare och till dig som vill komplettera din utbildning med gruppcoachkompetens. Syftet med tvådagars-utbildningen är att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du ska kunna coacha grupper på effektivaste sätt.

Seminarier och föreläsningar

Är du intresserad av seminarier och föreläsningar inom HR-området och coachning kontakta Chefskonsulten. Vi skräddarsyr insatsen åt Er!


© Chefskonsulten/TankeTal.seWebbplatsöversiktOm cookiesWebbansvarig