Chefskonsultens logotype

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 Stockholm
info@chefskonsulten.se


Chefskonsulten har verkat inom KFO sedan 2005 och ger i deras regi bland annat:
* Ny som chef
* Ledarskap för erfarna
   chefer
* Coacha dina medarbetare
* Arbetslagsledarutbildning

* Forbildningscafé

Inte medlem?
Besök KFO:s webbplats!

sammanträdesbordKFO webbplats

Medlemsförmån för medlemmar inom KFO

Chefskonsulten har samarbetsavtal med Arbetsgivarföreningen KFO och erbjuder alla dess medlemmar kvalificerad rådgivning inom HR-området. Alla medlemmar erbjuds en halv timmes kostnadsfri rådgivning. För rådgivning som överstiger en halv timme erhåller medlemmen 10 procents rabatt på ordinarie pris.

Chefskonsulten ger ett flertal utbildningar i KFOs regi. Aktuella utbildningar annonseras ut på deras webbplats.
För KFOs medlemmar finns även Chefsforum och Verksamhetsutveckling på föräldrakooperativ.

Exempel på HR-frågor som kan vara aktuella för mindre verksamheter och föreningar:

 • Utveckling av arbetsgrupper och ledningsgrupper
 • Konflikthantering
 • Styrelsearbete
 • Rekrytering
 • Verksamhetsutveckling
 • Ledarutveckling
 • Individuell coachning
 • Gruppcoachning

"Jag har nu gått två kurser som Carina genomfört,
min slutsats är: Jag behöver en dos Carina varje år."
                                                     
Chef för förskola

 Exempel på HR-frågor som berör främst större företag och bolag:

 • Utveckling av arbetsgrupper och ledningsgrupper
 • Utbildning i kundkommunikation
 • Utbildning i chefskap och ledarskap
 • Utbildning inom personalområdet
 • Rekrytering och urval
 • Individuell coachning
 • Gruppcoachning

Chefsforum

I Chefskonsultens nätverk för KFOs medlemmar från förskolor och friskolor träffas grupper om 7–9 chefer en halvdag i månaden för att få handledning och coachning i sin arbetsledarroll. Arbetet i chefsgrupperna utgår från deltagarnas unika situation och de egna frågeställningarna i arbetsledarollen vilket gör att innehållet varierar mellan grupperna

Verksamhetsutveckling på föräldrakooperativ inom KFO

Chefskonsulten handleder under en kväll verksamhetens styrelse, föräldrar och personal till ökad kunskap om vad som underlättar respektive hindrar utvecklingen på verksamheten.


© Chefskonsulten/TankeTal.seWebbplatsöversiktOm cookiesWebbansvarig