Chefskonsultens logotype

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 Stockholm
info@chefskonsulten.se

Du kan tro att du kan
Och du kan tro att du inte kan.
I bägge fallen har du rätt.
             Henry Ford

Röd kula med vita boxar

Individuell coachning

Chefskonsulten erbjuder både enskild coachning och individuell coachning i grupp. I enskild coachning är enbart Du i fokus. I individuell coachning i grupp kommer Du under coachningen att få möjlighet att utvecklas både när du själv blir coachad och genom att lyssna och reflektera när andra i gruppen blir coachade.

Chefskonsulten erbjuder:

  • Enskild coachning
  • Individuell coachning i grupp

Enskild coachning

I enskild coachning anpassas coachningen till ditt unika behov och det är du som som väljer vad du vill fokusera på. Coachningen sker i möten, men andra former kan prövas individuellt. Mellan mötena ingår kontakt via mail och/eller telefon. Coachningen pågår under en avtalad period, som omfattar minst sex tillfällen. Kontakta Chefskonsulten så lägger vi upp en coachning som passar just dig.

Individuell coachning i grupp

Individuell coachning i grupp utgår ifrån varje deltagares unika situation, personliga mål, genomförande och resultat till skillnad från gruppcoachning som utgår ifrån gruppens gemensamma mål, genomförande och resultat som grupp.

Gruppen består av 7–9 medlemmar som kan ha något gemensamt intresse, exempelvis liknande befattning eller uppdrag. Gruppens arbete bygger på att ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter genom att de medverkar till att fördjupa förståelsen av vad coachämnena handlar om, och att se möjliga vägar att nå sina mål.

I gruppen fokuseras ett coachämne i taget som någon i gruppen vill bli coachad i. Varje coachämne tar ca 1–1,5 timme, så under ett tre timmars pass hinner gruppen med två coachämnen. Den enskilde blir coachad både av övriga deltagare i gruppen och av den professionella coachen. Vilket i sin tur innebär att den coachade får fler referensramar att förhålla sig till än enbart coachens. Coachämnena följs upp vid nästa grupptillfälle.

I individuell coachning i grupp har deltagarna möjlighet att utvecklas både när de själva blir coachade och genom att lyssna och reflektera när andra i gruppen blir coachade.

Att en halv dag i månaden under minst ett halvår ingå i en coachninggrupp, innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande.

Är ni en grupp i en organisation eller annan sammanslutning som vill utvecklas som individer och lära av varandra? Kontakta Chefskonsulten så sätter vi igång en grupp hos er.

Chefskonsulten kan coachning

Carin Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom KBT. Hon har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet, erfarenhet från ledande position inom kooperativ samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor.

Carina Lätt coachar regelbundet individer och grupper. Hon har även utbildat hundratals ledare i coachning inom chefsorganisationen Ledarna, och är ansvarig för ett flertal chefsutbildningar, bl a coachning inom KFO - en av landets största arbetsgivarorganisation.

Chefskonsulten har förutom egen företagskompetens även tillgång till ett nätverk av certifierade och erfarna coacher.


© Chefskonsulten/TankeTal.seWebbplatsöversiktOm cookiesWebbansvarig