Chefskonsultens logotype

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 Stockholm
info@chefskonsulten.se

hönder tillsammans

Handledning

Handledning, sker i mindre grupper, och utgår ifrån en yrkesrelaterad frågeställning som någon/några i arbetsgruppen presenterar. Frågeställningen betraktas som personlig, vilket inte utesluter att den också kan beröra andra i handledningsgruppen. Den kan exempelvis handla om att förstå och/eller finna ett sätt att möta en människa (klient, elev, familj) i en viss situation.

De handledda får möjlighet att tillsammans med kollegor dela problem och svårigheter samtidigt som de finner nya sätt att hantera situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. För gruppen som helhet innebär handledningen att man ökar sin kunskap i att möta olika situationer.

Handledaren erbjuder en struktur för samtalen och ser till att strukturen hålls samt leder och driver processen för att slutligen samla ihop diskussionen.

Att varje månad under minst ett års tid ha handledning med en kompetent handledare innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande i yrkesrollen.

Se även: coachning, gruppcoachning och individuell coachning i grupp


Chefskonsulten kan handledning

Carin Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom KBT. Hon har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet, erfarenhet från ledande position inom kooperativ samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor.

Chefskonsulten handleder regelbundet verksamheter inom vård och omsorg.


© Chefskonsulten/TankeTal.seWebbplatsöversiktOm cookiesWebbansvarig