Chefskonsultens logotype

Chefskonsulten
Reimersholmsgatan 41
117 40 Stockholm
info@chefskonsulten.se

Pennor fokuserar centrum

Gruppcoachning - med gruppens mål i centrum

Gruppcoachning är när en grupp av personer deltar i coachning för att gruppen som helhet ska uppnå gemensamma mål. Gruppens mål och att nå dem är överordnat varje ingående individs mål och utveckling. För coachning av individer i grupp där individernas mål och utveckling står i centrum finns individuell coachning i grupp

Gruppcoachning handlar om att sätta igång en lär- och utvecklingsprocess som bygger på tron att gruppen som coachas själv har de resurser som bäst lämpar sig för att utveckla gruppen, det vill säga att svaren finns inom gruppen.

Det handlar med andra ord om att gruppen ska fokusera i en gemensam riktning mot gemensamma mål, genom att använda sig av gruppens möjligheter och komma förbi gruppens hinder. Gruppen är i förgrunden och individen i bakgrunden. Gruppcoachen söker lösningar med hela gruppen som fokus. Gruppen betraktas närmast som en individ.

För gruppen innebär gruppcoachningen också förbättrad kommunikation och tillit mellan gruppmedlemmarna.

Gruppcoachning är lämpligt:

  • I samband med att en ny verksamhet/företag/projekt startas.
  • När en befintlig grupp har gått i stå, och behöver finna och arbeta mot en gemensam målsättning.
  • När en befintlig grupp vill utvecklas som grupp.
  • När en befintlig grupp har haft och löst en konflikt i gruppen, och vill gå vidare i grupputvecklingen.
  • När en skapad grupp utan gemensamma mål, behöver arbeta med relationerna i gruppen

Är ni en grupp på en arbetsplats eller i en organisation som vill utvecklas som grupp och nå gemensamma mål? Kontakta Chefskonsulten så sätter vi igång en grupp hos er.

Se även: coachning, individuell coachning och individuell coachning i grupp

Lär dig att coacha grupper

Utbildningen vänder sig både till dig som är ledare och till dig som vill komplettera din utbildning med gruppcoachkompetens. Syftet med utbildningen är att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper om hur du ska kunna coacha grupper på effektivaste sätt.

Utbildningen kan beställas för att ges inom en organisation eller ett företag. Den ges även som öppen kurs och kursstart meddelas under öppna kurser.

Chefskonsulten kan coachning

Carin Lätt är chefscoach och konsult med HR-inriktning. Internationellt certifierad coach ACC, Beteendevetenskaplig högskoleexamen och vidareutbildning inom KBT. Hon har mångårig erfarenhet som konsult inom personalområdet, arbetsledarerfarenhet, erfarenhet från ledande position inom kooperativ samt som utvecklingsledare för chefer i privat och offentlig sektor.

Carina Lätt coachar regelbundet individer och grupper. Hon har även utbildat hundratals ledare i coachning inom chefsorganisationen Ledarna, och är ansvarig för ett flertal chefsutbildningar, bl a coachning inom KFO - en av landets största arbetsgivarorganisation.

Chefskonsulten har förutom egen företagskompetens även tillgång till ett nätverk av certifierade och erfarna coacher.


© Chefskonsulten/TankeTal.seWebbplatsöversiktOm cookiesWebbansvarig