Veckans ledarskapstips: Som ledare är du alltid ytterst ansvarig när du leder!

Under den senaste veckan har jag hållit en digital utbildning för nya chefer utifrån min bok ”Ny som chef-Ny som ledare” och fick då en del nya tankar angående ledarskap. Första dagen kom inte alla deltagare i tid, och flera ringde mig, eftersom de inte kom in på länken som uppdragsgivaren (inte jag) skickat ut. Som kursledare är jag i den situationen ansvarig både för att se till att alla deltagare får möjlighet att...

Veckans ledarskapstips: Att hantera din makt som ledare

Ordet makt är negativt laddat för de flesta. Många ledare vill vara en i gruppen och vill inte acceptera att de har makt i förhållande till sina medarbetare. Men det är viktigt att du som ledare kommer ihåg att du har en maktposition i förhållande till dem du leder. För att bli en auktoritet, så måste du få auktoritet av medarbetarna. Det är skillnad att uppfattas som auktoritär och att uppfattas som en auktoritet....