Läs boken ”Ny som chef – Ny som ledare”

Jag blir alltid lika glad då jag kommer in på ett bibliotek och ser att någon av mina böcker ”Att coacha grupper, 69 Tips på hur du blir en hållbar ledare” eller ”Ny som chef – Ny som ledare”, Liber ligger väl synlig på en visningshylla. Jag skrev den här boken, eftersom jag tyckte att det på marknaden saknades en handbok som kunde fungera som ett direkt stöd i vardagen för dig som är...

Veckans ledarskapstips: Tala så att andra kan se dig!

Ordet ”kommunikation” kommer från latinets ”communicare”, och betyder att något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Som ledare är ett av dina absolut viktigaste redskap att kunna kommunicera både med gruppen/grupperna och de enskilda personerna i gruppen/grupperna hen leder. När vi kommunicerar tolkar mottagaren det vi säger genom att hämta: Ca 7 % från orden Ca 38 % från rösten Ca 55 % från kroppsspråket (Enligt forskaren Albert Mehrabian) Vilket innebär att ungefär 93...

Veckans ledarskapstips: Lär dig härbärgera dina känslor

  Som ledare behöver du alltid tillräckligt med tid på dig för att planera eller reflektera över konsekvenserna av ditt handlande. Tänk också på att du är i maktställning gentemot dina medarbetare Att kunna härbärgera sina känslor är ett av de tydligaste tecknen på personlig mognad. Att bibehålla lugnet i det egna jaget, trots stormar på utsidan. Tips: Rita en linje, med en skala från 1 – 10. Där 1 är Impulsiv och 10...

Veckans ledarskapstips: Ledarskap är en profession

Tänk igenom om du vill leda andra. I rollen som ledare måste du både vilja leda människor och bestämma. Men kom ihåg att det är medarbetarna som legitimerar ditt ledarskap eller inte. Det handlar om att du ska se dig som professionell i den rollen och acceptera att du valt att bli ledare. Tips: Acceptera att ledarskap är en profession. Reflektion: Hur ser du på ditt ledarskap? Hur ser dina medarbetare på dig?